• taiwan004.jpg
  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน *August*โดยสายการบิน EVA (BR) •ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน •ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุท...
  25,900 THB

 • taiwan004.jpg
  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน *August* โดยสายการบิน EVA (BR) •ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน •ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อ...
  21,900 THB

 • taiwan006.jpg
  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน •ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ...
  17,900 THB

 • taiwan006.jpg
  ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน*Oct-Dec*โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)ชมความงามอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทาง...
  37,900 THB

 • taiwan008.jpg
  ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน *Oct-Dec* โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) ทัวร์ TPE-CI012 •นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 8...
  33,900 THB

 • taiwan005.jpg
  ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน*August*โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)•นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน •ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภา...
  34,900 THB

 • taiwan007.jpg
  ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน *August*โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)•นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน •ชมอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้า...
  38,900 THB

 • taiwan006.jpg
  ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน *August*โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋าเที่ยวสนุกราคาประหยัด ล่องเรือ​ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา​นมัสการ​พระอัฐิ​ พระถัง​ซัมจั...
  11,991 THB

 • taiwan008.jpg
  ไต้หวัน ไทเป 101 – อาลีซัน Peak Peak 6วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี.....ในอุทยานอาลีซัน2. รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89 ตึกไ...
  19,911 THB