• macau002.jpg
  มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”2. ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีว...
  9,999 THB

 • macau001.jpg
  มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง สบาย...สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD *Sep-Dec*เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิตไหว้พระขอพรวัด...
  9,999 THB

 • macau001.jpg
  มาเก๊า-จู่ไห่ THE PARISIAN MACAO 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. พักสุดหรู THE PARISIAN MACAO 1 คืน !!!2. ขึ้นชมวิวหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่...
  11,911 THB

 • macau002.jpg
  มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”2. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort3. สักกา...
  7,999 THB

 • macau008.jpg
  มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน *August*โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางท...
  7,900 THB

 • macau009.jpg
  มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน *September*โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกล...
  7,900 THB

 • macau004.jpg
  มาเก๊า MACAU HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM 3 วัน 2 คืน *July-August*โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD กำหนดการเดินทาง วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่...
  13,900 THB

 • macau003.jpg
  มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน *October*โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลาง...
  7,900 THB

 • macau010.jpg
  มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 3 คืน *July-Sep*โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก ไหว้องค์เจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกงในเรื่องการขอพรชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชี...
  14,900 THB

 • macau001.jpg
  มาเก๊า ฮ่องกง Sky100 ช้อปสบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 2. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน แ...
  8,999 THB