• macau002.jpg
  มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”2. ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีว...
  10,999 THB

 • macau001.jpg
  มาเก๊า-จู่ไห่ THE PARISIAN MACAO 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. พักสุดหรู THE PARISIAN MACAO 1 คืน !!!2. ขึ้นชมวิวหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่...
  11,911 THB

 • macau002.jpg
  มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”2. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort3. สักกา...
  6,999 THB

 • macau001.jpg
  มาเก๊า ฮ่องกง Sky100 ช้อปสบาย 3วัน 2คืนโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 2. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน แล...
  11,551 THB

 • hongkong004.jpg
  มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”2. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetia...
  15,999 THB

 • macau003.jpg
  มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย FD สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีห...
  7,900 THB

 • macau001.jpg
  MACAO HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) • สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ถ่ายรูปกับซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลและเซนาโด้สแคว...
  12,900 THB

 • macau001.jpg
  HONGKONG MACAO LUNTAU PEAKTRAM 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD • สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง • ชมมรดกโลก ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า • ถ่ายรูปกับซา...
  27,900 THB

 • macau009.jpg
  ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก • ไหว้องค์เจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกงในเรื่องการขอพร• ชมบรรยากาศลา...
  17,900 THB

 • macau011.jpg
  มาเก๊า ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)บินเช้า- กลับดึก ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. พักฮ่องกง 2 คืน !!2. ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเกา และ ฮ่องกง 9วัด3...
  15,999 THB