ทัวร์เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย


  • austria002.jpg
    เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน การบินไทย TG นำท่านเดินทางกับสายการบินไทยตรงสู่นครมิวนิค เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก(Salzburg)บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” เต็มอิ่มกั...
    54,500 THB

  • germany009.jpg
    Berlin to Hallstatt เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน การบินไทย TG นำท่านเดินทางกับสายการบินไทยตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของ...
    49,900 THB