TAKAYAMA


 • takayama003.jpg
  SUPER PRO TAKAYAMA AUTUMN 5D 3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJเกียวโต-อาราชิยาม่า-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-โทจินโบ-โอซาก้า-ออนเซน กำหนดการเดินทาง วันที่เดินทาง ระยะเ...
  33,900 THB

 • takayama008.jpg
  TAKAYAMA-KAMIKOCHI AUTUMN 6D3Nโดยสายการบินไทย TGหมู่บ้านชิราคาวาโกะ -เมืองทาคายาม่าที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิ ซูจิเมืองคามิโกชิ -สะพานคัปปะบาชิ- สวนผลไม้เมือง...
  49,900 THB

 • takayama003.jpg
  TAKAYAMA-KAMIKOCHI AUTUMN 6D3Nโดยสายการบินไทย TGหมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่าที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าถนนสายซันมาจิ ซูจิ -แช่น้ำแร่สะพานคัปปะบาชิ - สวนผลไม้เมืองมัสซึ...
  43,900 THB

 • takayama002.jpg
  TAKAYAMA FANTASTIC DINOSOUR 6D 4Nโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JLวัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – เมืองฟุคุอิหน้าผาโทจินโบ – เมือง AWARA ONSEN – แช่น้ำแร่วัดเอเฮจิ – พิพิธภัณฑ์ไดโนเ...
  44,900 THB

 • takayama009.jpg
  TAKAYAMA WAKAYAMA IN AUTUMN 7D 4Nโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JLหมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่าที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิสะพานคัปปะบาชิ – สวนผลไม้ – เม...
  51,900 THB

 • takayama003.jpg
  TAKAYAMA KORANKEI SAKURA & AUTUMN 6D3N โดยสายการบินไทย TGหมู่บ้านชิราคาวาโกะ -เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าถนนสายซันมาจิ ซูจิ -นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ -...
  44,900 THB

 • takayama001.jpg
  TAKAYAMA ENAKYO MOMIJI & AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JLหมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ถนนสายซันมาจิ ซูจิ -เมืองคามิโกชิ – สะพา...
  45,900 THB

 • takayama003.jpg
  TAKAYAMA KORANKEI SAKURA & AUTUMN 6D4N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JLหมู่บ้านชิราคาวาโกะ -เมืองทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า- ถนนสายซันมาจิ ซูจินั่งกระเช้าชินโฮตากะโ...
  45,900 THB

 • takayama008.jpg
  TAKAYAMA FANTASTIC DINOSAUR 6D4N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JLวัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ -เมืองฟุคุอิ - หน้าผาโทจินโบเมือง AWARA ONSEN- แช่น้ำแร่ -เมืองฟุกุอิ - วัดเอเฮจิพิพิ...
  47,900 THB

 • osaka003.jpg
  TAKAYAMA GOLDEN ROUTE 6D4N โดยสายการบินไทย TGวัดคิโยมิสึ- วัดคินคาคุจิ -ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโกย่าเมืองกิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่า-ถนนสายซันมาจิ...
  52,900 THB

 • kamakura003.jpg
  TAKAYAMA GOLDEN ROUTE AUTUMN 7D4N โดยสายการบินไทย TGวัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ [ปราสาททอง]-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ- เมืองนาโกย่าเมืองกิฟุ -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ที่ว่าการอำ...
  55,900 THB

 • takayama003.jpg
  TAKAYAMA TOKYO FULLDAY 6D3N โดยสายการบินไทย TG กำหนดการเดินทาง วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) 2017-12-01 6 วัน G4NGOT...
  48,900 THB

 • takayama005.jpg
  TAKAYAMA-OSAKA NEWYEAR 6D4N โดยสายการบินไทย TG ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นทาคายาม่า-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟุคุอิ-เกียวโต-โอซาก้า-นารา-ช้อปปิ้ง กำหนดการเดินทาง ...
  67,900 THB

 • takayama009.jpg
  SUPER PRO TAKAYAMA OSAKA 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นเกียวโต-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-โทจินโบ-โอซาก้า-ออนเซนเดินทาง 13- 17 ธันวาคม 2560, 20-24 ธันวาคม ...
  35,900 THB

 • takayama005.jpg
  TAKAYAMA GOLDEN ROUTE 6D4N โดยสายการบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นเกียวโต-ทาคายาม่า-นั่งกระเช้า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว-อาซากุสะ-ช้อปปิ้งเดินทาง 02-07, 05-10 ธันวาคม 2560 // 12-...
  53,900 THB

 • takayama004.jpg
  AKAYAMA NIKKO NEWYEAR 7D4N โดยสายการบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นทาคายาม่า-คารุยซาว่า-นิคโก้-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ-โตเกียว-ช้อปปิ้งเดินทาง 27 ธันวาคม -02 มกราคม 2560 [Snow] ...
  72,900 THB

 • takayama004.jpg
  SPECIAL TAKAYAMA OSAKA 6D3N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-คานาซาว่า-ฟุคุอิ-เกียวโต-โอซาก้า-ช้อปปิ้งเดินทาง 19-24, 21-26 ธันวาคม 2560 ...
  47,900 THB