ประกาศ!! ยกเลิกการกรอก ตม.6 สำหรับผู้ถือสัญชาติไทยและผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา มีการประกาศคำสั่งตาม ม.44 ให้ยกเลิก ตม.6 เพื่อแก้ปัญหาความแออัด จากการที่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต้องไปต่อแถวรอหน้าเคาน์เตอร์ต.ม.เพื่อเข้าเมือง เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 ก.ย.นี้ เป็นต้นไป