เวียดนามใต้ DELIGHT SOUTH VIETNAM 4วัน 3คืน (FD)**JAN-JUN

DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)

เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์

FREE!! หมวก+ถุงผ้า+พัด

ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธุ์

ดินเนอร์มื้อพิเศษ!! บนเรอล่องแม่น้ำไซง่อน

สนุกกับกิจกรรม!! นั่งรถราง "Roller Coaster"

11,888 THB
จำนวน: