• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็กเกจทัวร์สุดคุ้ม กระบี่ Free & Easy 3 วัน 2 คืน พิเศษ!! รวมรถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่

  • WTKBV-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กระบี่
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็กเกจทัวร์สุดคุ้ม กระบี่ Free & Easy 3 วัน 2 คืน พิเศษ!! รวมรถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,590

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
  DAY 1 เจ้าหน้าที่รับที่ สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ – ถ่ายรูปลานปูดำ – ส่งโรงแรมที่พัก
  xx.xx น.
  เจ้าหน้าที่รับที่ สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่
    นำท่านถ่ายรูปกับ ลานปูดำ หรือ อนุสาวรีย์ปูดำ ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย
  14.00 น.
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ท่านสามารถเช็คอินด้วยตัวเอง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถเลือกที่พัก ได้ตามตัวเลือกที่กำหนดไว้ ในแต่ละโรงแรมจะมีราคาแตกต่างกัน
  DAY 2
  เลือกวันเดย์ทัวร์ – ส่งโรงแรมที่พัก
  เช้า
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  07.00 น. เลือกวันเดย์ทัวร์ 1 รายการ
    1.ทัวร์ทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวกโดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00-14.00น.)
  - ทะเลแหวก Unseen Thailand สันทรายที่เชื่อมระหว่าง เกาะไก่ เกาะทับ
  -
  ดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเกาะปอดะ ชมถ้ำพระนางและชมการปีนผาที่อ่าวไร่เลย์  กับบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง + อาหารกลางวันแบบปิกนิค
    2.ทัวร์ หมู่เกาะห้องท่องทะเลในโดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00-15.00น.) ให้บริการเฉพาะวันอังคาร/พฤหัส/เสาร์ เท่านั้น ขั้นต่ำ 6 ท่าน
  ชมป่าเกาะแห่งอันดามัน พบกับลากูน Lagoon ที่สวยงาม เดินเล่นบนหาดทรายที่ขาวและละเอียด เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง พักผ่อนตามเกาะต่างๆ ผักเบี้ย เกาะเหลาลาดิง เกาะห้อง + อาหารกลางวันปิดนิค
    3.ทัวร์พายเรือคายัคอ่าวท่าเลน โดยรถตู้ (ครึ่งวัน)
  ดินทางสู่ อ่าวท่าเลน สนุกสนานกับการพายเรือคายัค กิจกรรมรูปแบบใหม่ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง นิเวศก์และอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมแนวป่าโกงกางที่สมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง ชมหน้าผาหินแคนย่อนและลากูนต่างๆมากมาย
    นำท่านเข้าสู่ที่พัก
   

  ** กรณีต้องการอับเกรดทัวร์เสริมเป็น ทริปล่องเรือยอร์ช Yacht Sunset

  หรือ ทัวร์หมู่เกาะพีพี Speed Boat  เพิ่มค่าบริการท่านละ  800 บาท **
  DAY3 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย – เช็คเอาท์จากที่พัก สามารถเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เพิ่ม  - ร้านของฝาก – ส่งลูกค้าที่สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    ให้ท่านได้พักผ่อนในโรงแรมตามอัธยาศัย เช็คเอาท์ไม่เกินเวลา 12.00 น. หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR
    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาส่ง สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่
    ระหว่างทางแวะซื้อของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดกระบี่

    

  อัตราค่าบริการ
  ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

  เดินทาง 01 เมษายน - 31 ตุลาคม 2564

  Hotel Location

  ผู้ใหญ่พักคู่
  ท่านละ

  พักเดี่ยว
  ท่านละ

  เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  (ไม่เสริมเตียง)

  ราคาห้องพัก
  เพิ่มต่อ/คืน/ห้อง

  Sea Seeker 3*
  ซี ซีคเกอร์

  อ่าวนาง

  2,590

  3,590

  2,290

  1,200

  Apple A Day 4*
  แอปเปิล อะ เดย์ รีสอร์ต

  อ่าวนาง 2,590 3,590 2,290 1,200

  Krabi La Playa 4*
  กระบี่ ลา พลาญ่า

  อ่าวนาง 2,590 3,590 2,290 1,200

  Sugar Marina Cliff Hanger 4*
  ชูการ์ มารีนา

  อ่าวนาง 2,590 3,590 2,290 1,200

  Blue Sotel Krabi 4*
  บลูโซเทล กระบี่

  อ่าวนาง 2,590 3,590 2,290 1,200

  Srisuksant Resort 4*
  ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท

  อ่าวนาง 2,590 3,590 2,290 1,200

  Dusit D2 4*
  ดุสิต ดีทู

   อ่าวนาง  2,790  3,990  2,490  1,500

  Deevana Plaza 4*
  ดีวาน่า พลาซ่า

   อ่าวนาง   2,790   3,990   2,490  1,500 

   

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
  5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
  6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
  1. บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ เข้าสู่โรงแรมที่พัก
  2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์ (กรณี ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าอุทยาน 400 บาท/ท่าน/จุด)
  3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  4. เจ้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ในวันที่มีวันเดย์ทัวร์
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
  2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
  4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
  5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

  การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
  1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
  3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

  การยกเลิกการเดินทาง
  1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

  ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
  มาตรการการบริการบนรถบริการ
  1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
  2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
  3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
  4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ