บัตรล่องเรือ วันเดอร์ฟูลเพิร์ล รอบ Dinner (Wonderful Pearl)

 • QQWDP-PK008
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร
 • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

 • ไฮไลท์ :

  บัตรล่องเรือ วันเดอร์ฟูลเพิร์ล อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรม

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

กำหนดการล่องเรือ Wonderful Pearl รอบ Dinner

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.30-21.30 น.

ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้

18.00 น.

เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เจริญกรุง 30 เคาน์เตอร์หมายเลข 2
(กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)

19.20 น.

ต้อนรับทุกท่านสู่เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล

19.30 น.

ออกจากท่าเรือริเวอร์ชิตี เชิญทุกท่านรับประทาน อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ, วัดอรุณฯ ป้อมพระสุเมรุ, พระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้ว, สะพานพระราม8 และ ขบวนเรือประดับไฟที่สวยงามบนสายน้ำเจ้าพระยา

21.30 น.

เรือกลับเข้าเทียบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง รอบ 19.30 – 21.30 น.

เช็คอิน ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้

ใช้บริการวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565

 

พฤหัส – จันทร์

ผู้ใหญ่

990 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

790 บาท/ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี

ฟรี

 

 

ผู้ใหญ่ (ลูกค้าต่างชาติ)

1,250 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.) (ลูกค้าต่างชาติ)

1,000 บาท/ท่าน

 

 

ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง วันสิ้นปี  ฯลฯ

กรุณาเช็ควัน และที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง
วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565 เปิดบริการล่องเรือทุกวันพฤหัสบดี – วันจันทร์ และวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดบริการล่องเรือทุกวัน

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
3. วันล่องเรือทางบริษัทฯ จะปรับวันเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์โควิด-19
4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ

อัตรานี้รวม
1. บัตรล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา วันเดอร์ฟูลเพิร์ล
2. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
3. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)
4. วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565 เปิดบริการล่องเรือทุกวันพฤหัสบดี – วันจันทร์ และวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดบริการล่องเรือทุกวัน

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ