เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
บริษัท บิซ เซฮร์วิส กรุ๊ป จำกัด

เป็นบริษัทผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยว ประกอบด้วยทีมงานคุณภาพ คนหนุ่มสาวที่มีหัวใจเปี่ยมล้นไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะ

บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน

บริการจองโรงแรมที่พัก ในราคาพิเศษ

เสนอแพคเก็จทัวร์ที่น่าสนใจ

นำเที่ยวในลักษณะทัวร์พร้อมหมู่คณะ

ให้คำปรึกษาด้านการเดินทาง และการท่องเที่ยวทั่วโลก

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/01220