ติดต่อเรา

บริษัท บิซ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

184/90 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

02-276-6999
02-276-6611
info@biz.co.th
www.facebook.com/bizbkk
Line: @bizservicegroup
www.biz.co.th
เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว : 11/01220

รายชื่อพนักงานของเรา

 • ชื่อ : ทิพรดา  ทานะพันธ์
 • ชื่อเล่น : ก้อย Hotline : 091-009-9327
 • ตำแหน่ง/สาขา: พนักงานขาย
 • ช่องทางการติดต่อ :
 • ชื่อ : ศุภารัตน์  เอกภัทรวงศ์
 • ชื่อเล่น : หยง Hotline : 086-334-2519
 • ตำแหน่ง/สาขา: พนักงานขาย
 • ช่องทางการติดต่อ :
 • ชื่อ : ภาณุพงศ์  มีคติธรรม
 • ชื่อเล่น : โจ้ Hotline : 084-018-9066
 • ตำแหน่ง/สาขา: พนักงานขาย
 • ช่องทางการติดต่อ :
 • ชื่อ : ฉัตรฤดี  อาจโต
 • ชื่อเล่น : ฉัตร Hotline : 086-321-6781
 • ตำแหน่ง/สาขา: พนักงานขาย
 • ช่องทางการติดต่อ :
 • ชื่อ : กนกวรรณ  ฐานทรัพย์เจริญ
 • ชื่อเล่น : โบว์ Hotline : 082-450-3313
 • ตำแหน่ง/สาขา: พนักงานขาย
 • ช่องทางการติดต่อ :
 • ชื่อ : ธนัญญา  ทองเหลือดี
 • ชื่อเล่น : เจ็ง Hotline : 091-009-9603
 • ตำแหน่ง/สาขา: พนักงานขาย
 • ช่องทางการติดต่อ :
 • ชื่อ : อารียา   เหมสนิท
 • ชื่อเล่น : หญิง Hotline: 091-009-9583
 • ตำแหน่ง/สาขา: พนักงานขาย
 • ช่องทางการติดต่อ :