กระบี่ ล่องเรือยอร์ช 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Krabi (กระบี่)
  • สายการบิน : Bangkok Airways
  • โดย : QUALITY EXPRESS CO.,LTD. (Ratchada)
  • Code : QQKBV-PG001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ไฮไลท์ วัดถ้ำเสือ เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ ชุมชนบ้านเกาะกลาง ล่องเรือยอร์ช 4 เกาะทะเลแหวก นั่งเรือลอดอุโมงค์ป่าโกงกาง ช้อปปิ้ง
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
03 มิ.ย. 2565 - 05 มิ.ย. 2565
9,500
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (เสริมเตียง)
0
0
10 มิ.ย. 2565 - 12 มิ.ย. 2565
9,500
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (เสริมเตียง)
0
0
17 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565
9,500
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (เสริมเตียง)
0
0
24 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565
9,500
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (เสริมเตียง)
0
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินกระบี่-วัดถ้ำเสือ-เขาขนาบน้ำ-ประติมากรรมปูดำ กิจกรรมผ้ามัดย้อมชุมชนบ้านเกาะกลาง

06.00 น. เช็คอินด้วย (ตัวท่านเอง) เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ

ระหว่างรอขึ้นเครื่อง ท่านสามารถเข้าห้องรับรองสายการบิน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
08.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกระบี่ โดยเที่ยวบินที่ PG261 (BKK-KBV 08.15-09.40)
09.40 น. ถึง สนามบินกระบี่ มัคคุเทศก์รอต้อนรับและนำท่านออกเดินทางนั่งรถตู้ วีไอพี 10 ที่นั่ง เข้าตัวเมืองกระบี่ แวะไหว้พระที่ วัดถ้ำเสือ เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ “หลวงพ่อจำเนียร” เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาช้านาน สิ่งสำคัญใน “วัดถ้ำเสือ” นั้นที่ดูเหมือนจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดและเป็นที่นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็คือการที่ได้มาแวะสักการะขอพรจาก “เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งมีความสูงใหญ่กว่า 5 เมตร ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านก้อยกุลากาสัย (มื้อที่ 1)

หลังอาหารออกเดินทางไปชม ประติมากรรมปูดำ หรือ รูปปั้นปูดำยักษ์ ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้นจากทองคำเหลืองรมคำ สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก จากนั้นลงเรือหางยาว ชม เขาขนาบน้ำ เป็นภูเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ถ่ายภาพกลางลำน้ำกับภูเขา ชิว ชิว จากนั้น เรือลอดอุโมงค์ป่าโกงกาง ชมธรรมชาติ ของป่ากลางน้ำแหล่งเพาะพันธ์ปลา
15.00 น. ต่อด้วย นั่งรถสามล้อพ่วงข้าง ชมวิถีชุมชนบ้านบ้านเกาะกลาง

ไฮไลท์ ให้ท่านทำกิจกรรมผ้ามัดย้อม ซึ่งเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้าน นำผลงานกลับเป็นที่ระลึก
17.00 น. เดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านเรือนทิปคลองสน บรรยากาศริมน้ำ (มื้อที่ 2)
ที่พัก ที่พัก บลูโซเทล อ่าวนาง หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

ล่องเรือยอร์ช 4 เกาะทะเลแหวก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)
08.00 น. ออกเดินทางไปท่าเรืออ่าวท่าเลน
09.00 น. ลงเรือยอร์ช ออกเดินทางไปยังเกาะไก่

ถึง เกาะไก่ ชมบรรยากาศความสวยงามของเกาะและกิจกรรมดำน้ำตื้นดูฝูงปลา ปะการัง หลากสี
11.00 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เกาะปอดะ นำท่านลงเกาะพร้อมถ่ายรูปกับจุดเช็คอิน

พักผ่อนหรือเล่นน้ำดูฝูงปลาสวยงามหลากสีสัน ให้ท่านอิ่มใจกับทะเลกระบี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) บนเรือ
13.00 น. ถึงเกาะทับ เกาะหม้อ เมื่อน้ำลดลง จะเกิดสั้นทรายเชื่อมระหว่าง 2 เกาะนี้ ให้ชื่อว่า ทะเลแหวก ให้ท่านได้ พักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำให้เต็มอิ่ม
14.30 น. ออกเดินทางจาก เกาะทับ เกาะหม้อ เพื่อเดินทางไปท่าเรืออ่าวท่าเลน
16.00 น. ถึงท่าเรืออ่าวท่าเลน ออกเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น อิสระอาหารเย็น
ที่พัก ที่พัก บลูโซเทล อ่าวนาง หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก-สนามบินกระบี่-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)
08.00 น. เช็คเอ้าท์ ออกเดินทางไปแวะช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก ของที่ระลึก
09.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกระบี่ เช็คอิน ฝากสัมภาระ สายการบินบางกอกแอร์
10.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ PG 262 (KBV-BKK 10.40-12.10)
12.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมควมประทับใจ

หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร / เที่ยวบินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1.แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3.แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

1.ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) สุวรรณภูมิ-กระบี่-สุวรรณภูมิ
2.รถนำเที่ยว รถท้องถิ่น ตามรายการท่องเที่ยว (แบบจอยทัวร์)
3.โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า(พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเตียงเสริม หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
4.ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าล่องเรือยอร์ช ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก
6.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวค่าเข้าชมอุทยานฯ คนไทย ตามที่ระบุในราย
7. ค่ากิจกรรมผ้ามัดย้อม
8.ค่าล่องเรือหางยาวลอดอุโมงค์ป่าโกงกาง
9.ค่ามัคคุเทศก์ 
10.ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4.ค่าทิปไกด์ และ พนักงานขับรถ