ข้อมูลท่องเที่ยวอินโดนีเซีย
bulletทัวร์กวางเจาแฟร์ 2016
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์กัมพูชา
bulletทัวร์ภูฏาน
bulletทัวร์ไต้หวัน
bulletทัวร์บรูไน
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์ฟิลิปปินส์
bulletทัวร์มาเก๊า
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์มาเลเซีย
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์อินเดีย
bulletทัวร์อินโดนีเซีย
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์กรีซ
bulletทัวร์โครเอเชีย
bulletทัวร์ตุรกี
bulletทัวร์โมรอคโค
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย
bulletทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ดูไป, เที่ยวดูไบ, ท่องเที่ยวดูไบ, ทัวร์ดูไบราคาถูก
ทัวร์อิหร่าน
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์จอร์เจีย
bulletแพคเกจมัลดีฟส์
bulletแพคเกจลาว
bulletแพคเกจเวียดนาม
bulletแพคเกจสิงคโปร์
bulletแพคเกจฮ่องกง
bulletแพคเกจบินดีอยู่ดี2016 BY PG
ข้อมูลการยื่นวีซ่า
bulletที่พักฮ่องกงราคาพิเศษ
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot
bulletอัพเดทที่นั่งทัวร์
Photo trip
ข้อมูลท่องเที่ยวอินโดนีเซีย article

  ประเทศอินโดนีเซีย

Indonesiaประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
             ประเทศอินโดนีเซียหรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  คำว่า "Indonesia" มาจาก "indos nesos" แปลว่า "หมู่เกาะใกล้อินเดีย" เนื่องจากเป็น หมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้อินโดนีเซีย สามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบสำคัญต่างๆ อาทิ ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดรา และช่องแคบล็อมบ็อก ซึ่งล้วนเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน จากตะวันออกกลาง มายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก 


อาณาเขต 

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลจีนใต้ ติดรัฐซาราวัก และซาบาห์ ของมาเลเซีย ( มาเลเซีย ตอ.) ซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ยาว ๑,๗๘๒ กม. 
  • ทิศใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งคั่นระหว่างอินโดนีเซีย กับออสเตรเลียตอนเหนือ 
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับปาปัว นิวกินี ยาว ๘๒๐ กม. 
  • ทิศตะวันตก ติดต่อช่องแคบมะละกา และมหาสมุทรอินเดีย เมืองหลวง 

ลักษณะภูมิประเทศ อินโดนีเซียมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์หงายครึ่งซีก อินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,500 เกาะ แต่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 3,000 เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วนคือ หมู่เกาะซุนดาใหญ่  หมู่เกาะซุนดาน้อย  หมู่เกาะมาลุกุ หมู่ปาปัว 

สภาพภูมิอากาศ มีสภาพอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน มี 2 ฤดูคือ ฤดูแล้ง อยู่ในช่วงเมษายนถึงกันยายน และฤดูฝน อยู่ในช่วงตุลาคมถึงมีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21 – 33 ดีกรีเซลเซียส

ภาษา ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia

สกุลเงิน รูเปียห์ (Rupiah) อัตรอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 9,500 รูเปียห์ (มกราคม 2549)

ประเพณีพื้นเมือง
           ศิลปะการแสดงของอินโดนีเซีย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากมองเรื่องของนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงแล้ว อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรมทางการแสดงอันเก่าแก่และมีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนโดยมีพื้นฐานของวัฒนธรรมมุสลิมและฮินดูปรากฏอยู่เด่นชัดในศิลปะการแสดงของอินโดนีเซีย ศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เด่นชัดของอินโดนีเซียและยังคงเป็นศิลปะประจำชาติที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ ศิลปะการเชิดหนังหรือเชิดหุ่นภาษาชวาเรียกว่า “วายัง” (Wayang)หรือเรียกเต็มชื่อว่า”วายัง ปูร์วา” ( Wayang Purwa) “วายัง”แปลว่า “เงา” ส่วน”ปูร์วา”แปลว่า”ความเก่าแก่”รวมกันจึงหมายถึงความเก่าแก่แห่งศิลปะการเชิดตัวหุ่นที่ทำจากหนังให้เกิดเป็นภาพเงาบนจอผ้า ในปัจจุบันคำว่าวายังมีความหมายทั่วไปว่า”การแสดง” 

 


"สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ"

 

 

มหาสถูปบุโรพุทโธ 
          มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมหาสถูปบุโรพุทโธ นั้นได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปีพ.ศ. 2534
          ประวัติของบุโรพุทโธ
          บุโรพุทโธถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือ พุทธศักราช 1393 ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร บุโรพุทโธสร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุตบนฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 121 เมตร สูง 403 ฟุต เป็นรูปทรงแบบปิรามิด มีลานเป็นชั้งลดหลั่นกัน 8 ชั้น และใน 8 ชั้นนั้น 5 ชั้นล่างเป็นลาน 4 เหลี่ยม 3 ชั้นบนเป็นลานวงกลม และบนลานกลมชั้งสูงสุดมีพระสถูปตั้งสูงขึ้นไปอีก 31.5 เมตร เป็นมหาสถูปที่ระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นกันไป

มหาสถูปบุโรพุทโธ

มหาสถูปบุโรพุทโธ

มหาสถูปบุโรพุทโธ

มหาสถูปบุโรพุทโธ

มหาสถูปบุโรพุทโธ

มหาสถูปบุโรพุทโธ

มหาสถูปบุโรพุทโธ

มหาสถูปบุโรพุทโธ

 

 

 

วัดอูลูวาตู
            วัดอูลูวาตู เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่โดยมีความสูง 
70 เมตร วัดอูลูวาตูตั้งอยู่บนไหล่เขา
 ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี  ซึ่งวิหารแห่งนี้ได้มีการสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยเอิมปู กูรูตัน และ ดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชครั้งบรรพกาล ว่ากันว่าดังห์ยัง นิราร์ตา เข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้น ณ วัดนี้ ประตูผ่าซีก หรือ จันดี เบินตาร์ ของวัดนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ด้านข้างสลักเป็นลักษณะของปีก ส่วนทางเข้าสู่ลานวัดชั้นที่สอง ประจำยามโดยรูปปั้นพระคเนศเศียรช้างที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรค สถานชั้นในสุดอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ เจโรอัน นั้นได้เฉพาะผู้ที่จะสวดบูชาเพื่อเทพแห่งท้องทะเล และนอกจากนี้เราจะได้พบกับฝูงลิงจำนวนมาก ซึ่งอาศัยอยู่ภายในวัดแห่งนี้

วัดอูลูวาตู

วัดอูลูวาตู

วัดอูลูวาตู

วัดอูลูวาตู

วัดอูลูวาตู

วัดอูลูวาตู

 

 

 

วิหารตานะห์ล็อต 
            วิหารตานะห์ล็อต ความงามดินแดนในทะเล เป็นวิหารที่มีลักษณะที่สวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของบาหลี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของคลื่น ลักษณะของวิหารนั้นเป็นหอสีดำโดดเดี่ยวและมีเถาไม้เลื้อย ยอดไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน  และคูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน ตามบันทึกในประวัติศาสตร์ วิหารตานะห์ล็อต สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชพราหมณ์ สมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งเดินทางจากชวามายังบาหลี ระหว่างทาง นิราร์ตา มองเห็นแสงสว่างพุ่งมาจากชายฝั่งตะวันตก จึงเดินทางตามแสงสว่างนั้นไปเพื่อเจริญสมาธิ จนสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่เหล่าสาวกของนักบวชในท้องถิ่น จึงพากันมาศึกษาศาสนากับท่านนิราร์ตา สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่างมากจึงเกิดการท้าทายท่านนิราร์ตา แต่ท่านยังคงถือขันติจึงย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตานะห์ล็อต หรือ ดินแดนในทะเล” นิราร์ตาโยนผ้าคาดเอวลงสู่คลื่นให้กลายเป็นอสรพิษศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่ายังคงอาศัยในโพรงใต้ฐานหินของตัววัด ชาวบาหลีระวังที่จะไม่รบกวนบรรดางู ซึ่งพิทักษ์วัดและป้องกันวัดไม่ให้กดอันตราย

วิหารตานะห์ล็อต

วิหารตานะห์ล็อต

วิหารตานะห์ล็อต

วิหารตานะห์ล็อต

 

 

 

พระราชวังสุลต่าน
             พระราชวังสุลต่าน หรือ Kraton Yogyakarta เป็นพระราชวังอันที่สวยงามของกษัตริย์ ตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน ภายในเต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง

พระราชวังสุลต่าน

พระราชวังสุลต่าน

พระราชวังสุลต่าน

พระราชวังสุลต่าน

 

 

 

วิหารปรัมบานัน
          วิหารปรัมบานัน หรือจันทิปรัมบานัน เป็นวิหารที่มีความสำคัญและความยิ่งใหญ่น่าอัศจรรย์แห่งหนึ่งของอินโดนีเซีย ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปรัมบานัน เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย สร้างในสมัยชวาภาคกลาง ราว ค.ศ.ที่ 10 โดยพระเจ้าบาลีตุง  แต่มีหนังสือบางเล่ม คือหนังสือประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ ดี จี ฮอลล์ ได้ระบุไว้ว่า ผู้สร้างปรัมบานันน่าจะเป็นพระเจ้าทักษากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งสมัยชวาภาคกลาง เหตุที่สร้างนั้นสันนิษฐานว่า สร้างเพื่อเป็นสุสานบรรจุพระศพของกษัตริย์และสมาชิกในพระราชวงศ์ ปรัมบานันก็ถูกละทิ้งและเสื่อมลงในเวลาต่อมาจนมาในยุคปัจจุบันปรัมบานันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1991 
          ปรัมบานันมีชื่อเรียกเป็นภาษาถิ่น อีกอย่างหนึ่งว่า "โลโรจงกรัง" มีที่มาจากตำนานพื้นบ้านว่า โลโรกรังเป็นเจ้าหญิงแสนงามจึงมียักษ์มาขอแต่งงาน  เจ้าหญิงไม่กล้าปฏิเสธแต่ทรงขอให้ยักษ์สร้างจันทิให้ได้ 1พันหลังถึงจะแต่งงานด้วย ยักษ์จึงใช้เวทมนตร์สร้างจันทิจนเกือบจะเสร็จสิ้น แต่เจ้าหญิงใช้เวทมนตร์ทำลายจันทิเหล่านั้น เพราะไม่ต้องการแต่งงานด้วย ทำให้ยักษ์โกรธจึงสาปเจ้าหญิงให้กลายเป็นหิน แล้วนำรูปมาทำประติมากรรมประดิษฐานอยู่ในปรัมบานันแห่งนี้ ซึ่งชาวบ้านเรียกขานกันว่า "รูปโลโรจงกรัง"

วิหารปรัมบานัน

วิหารปรัมบานัน

วิหารปรัมบานัน

วิหารปรัมบานัน

วิหารปรัมบานัน

วิหารปรัมบานัน

 

 

 

เกาะบาหลี
            เกาะบาหลี ได้รับการขนานนามว่า “อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย” อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอินโดนีเซีย มีความหลากหลาย และมนต์เสน่ห์ของเกาะบาหลีถูกขนานนามมากมายว่าเป็น เกาะแห่งพระเจ้า เป็นจุดรุ่งอรุณของโลก และนอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วบาหลียังมีวัฒนธรรมที่ไม่ เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับ1000ปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น วัดและวัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดำเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม บาหลีจึงได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันไปทั่วโลก

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

เกาะบาหลี

 

 

 

ทะเลสาบบราตัน
            ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง  ด้านหลังคือทุ่งข้าวขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง อยู่ที่เบดูกัลป์ เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงและมีรีสอร์ทให้แก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาพร้อมกันบรรยากาศที่บริสุทธิ์ และในตอนเช้าถ้าไม่มีหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาต์อากุง

ทะเลสาบบราตัน

ทะเลสาบบราตัน

ทะเลสาบบราตัน

ทะเลสาบบราตัน

 

 

วัดเบซากิห์ 

          วัดเบซากิห์ หรือ ปุราเบซากิห์ เป็นวัดหลวงของคนบาหลี ซึ่งมีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี และยังเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง ลักษณะวัดเป็นวัดที่มีบริเวณกว้างใหญ่ ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 แห่งด้วยกัน ตั้งเรียงรายอยู่เป็นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา ด้านหลังวัดคือภูเขาไฟกุนุงอากุง เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมา ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัดเล็กๆ ดังกล่าวก็จะมีความสำคัญต่างๆ กันไปโดยวัดที่มีความสำคัญที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ทำให้เป็นสถานที่ที่สามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิม

วัดเบซากิห์

วัดเบซากิห์

วัดเบซากิห์

วัดเบซากิห์

วัดเบซากิห์

วัดเบซากิห์

 

 

 

ทะเลสาบบาตูร์ 
           ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี โดยมีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร กว้าง 2.5 กิโลเมตร  และเป็นที่เชื่อถือของชาวบาหลีว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นที่สถิตของเทวีดานู  เจ้าหญิงแห่งทะเลสาบ  ทะเลสาบนี้เป็นเพียงแห่งเดียวของบาหลีที่เกิดจากตาน้ำ 11 แห่งรวมกัน แต่ไม่มีทางน้ำไหลออกเลย เชื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบซึมผ่านชั้นดินและกลายไปเป็นน้ำพุที่ปรากฏในแหล่งอื่นของเกาะ  นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นสถานที่ชมวิว โดยจะสามารถมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟได้ และยังมีหมู่บ้านริมทะเลสาบ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังนับถือผีแบบโบราณ และมีธรรมเนียมการทิ้งศพให้แห้งบนดินก่อนนำไปฝังอีกครั้ง

ทะเลสาบบาตูร์

ทะเลสาบบาตูร์

ทะเลสาบบาตูร์

ทะเลสาบบาตูร์

 

 

 

วัด ตามัน อายุน
           วัด ตามัน อายุน หรือ วัดเม็งวี  เคยเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี มีกำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเกาะบาหลีทำให้เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก

วัด ตามัน อายุน

วัด ตามัน อายุน

วัด ตามัน อายุน

วัด ตามัน อายุน

วัด ตามัน อายุน

วัด ตามัน อายุน

 

 

 

ระบำบารอง
           ระบำบารอง เป็นการแสดงที่อยู่คู่กับเกาะบาหลี มีหลายเรื่องราวหลายตอนของตำนาน รามายาณะ ที่ถูกนำมาสร้างสรรค์ แสดงท่าทาง  เรื่องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและปีศาจ บารอง ตัวแทนฝ่ายดีเป็นคนครึ่งสิงห์ ส่วนรังดา มารร้าย เป็นพ่อมดหมอผีฝ่ายอธรรม มีผู้แสดงประกอบเป็นสมุนของทั้งสองฝ่ายอีกหลายตัว ซึ่งจะต่อสู้กันจนฝ่ายธรรมะได้รับชัยชนะในที่สุด

ระบำบารอง

ระบำบารอง

ระบำบารอง

ระบำบารอง

ระบำบารอง

ระบำบารอง

 

 

 

วัดอูลันดานูบราตัน
           วัดอูลันดานูบราตัน หรือ ปุราอูลันดานูบราตัน วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน ด้านหลังเป็นภูเขาไฟสูง บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว แต่ไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่เรียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น มีความสวยงามอย่างมากโดยจะสังเกตุได้ง่ายๆจากภาพโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลี ถือเป็นจุกชมวิวและถ่ายภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

วัดอูลันดานูบราตัน

วัดอูลันดานูบราตัน

วัดอูลันดานูบราตัน

วัดอูลันดานูบราตัน

 

 

 

วัดเทมภัคสิริงค์
           วัดเทมภัคสิริงค์ หรือ วัดน้ำพุศักสิทธิ์ คนบาหลีส่วนใหญ่มักเรียกว่า ปุราเตียร์ตาอัมปึลภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี เพราะมีความเชื่อที่ว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่าง ๆ ทุกปีผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ก่อนการอาบน้ำ จะมีการทำพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำพุที่แท่นบูชา จะมาอาบน้ำพุศักดิ์สิทธิ์กันที่ ที่อาบน้ำโบราณ สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10

วัดเทมภัคสิริงค์

วัดเทมภัคสิริงค์

วัดเทมภัคสิริงค์

วัดเทมภัคสิริงค์

วัดเทมภัคสิริงค์

วัดเทมภัคสิริงค์

วัดเทมภัคสิริงค์

วัดเทมภัคสิริงค์

 

 

หมู่บ้านคินตามณี
           หมู่บ้านคินตามณี ซึ่งได้ชื่อมาจากเมืองโบราณ เป็นหมู่บ้านที่มีความสูง 1,500 เมตร ซึ่งจะมองเห็นทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์ และเราจะสามารถมองเห็นพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ทะเลสาบ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ มีชื่อเสียงอย่างมาก และวัดอูลัน ดานู บาตูร์ เพราะไม่เพียงแต่บรรยากาศอันเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ แต่ฉากหลังของวัดเป็นทะเลสาบและภูเขาไฟบาร์ตู ที่สวยงาม จัดเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี

หมู่บ้านคินตามานี

หมู่บ้านคินตามานี

หมู่บ้านคินตามานี

หมู่บ้านคินตามานี

 

กุนุงบาตูร์ 
            กุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุมากกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟบนเกาะบาหลี ที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก โดยมีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการพ่นหินทรายสีดำกับควันไฟ

กุนุงบาตูร์

กุนุงบาตูร์

กุนุงบาตูร์

กุนุงบาตูร์

 

 

 

 

    

 
บทความแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ข้อมูลท่องเที่ยวฮ่องกง
ข้อมูลท่องเที่ยวสวีเดน
ข้อมูลท่องเที่ยวมัลดีฟส์
ข้อมูลท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา article
ข้อมูลท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ article
ข้อมูลท่องเที่ยวสโลวาเกีย article
ข้อมูลท่องเที่ยวสเปน article
ข้อมูลท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ article
ข้อมูลท่องเที่ยวรัสเซีย article
ข้อมูลท่องเที่ยวฟินแลนด์ article
ข้อมูลท่องเที่ยวโปรตุเกส article
ข้อมูลท่องเที่ยวเบลเยี่ยม article
ข้อมูลท่องเที่ยวนอร์เวย์ article
ข้อมูลท่องเที่ยวเดนมาร์ก article
ข้อมูลท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ article
ข้อมูลท่องเที่ยวเยอรมนี article
ข้อมูลท่องเที่ยวโครเอเชีย article
ข้อมูลท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน article
ข้อมูลท่องเที่ยวอียิปต์ article
ข้อมูลท่องเที่ยวอิหร่าน article
ข้อมูลท่องเที่ยวตุรกี article
ข้อมูลท่องเที่ยวดูไบ article
ข้อมูลท่องเที่ยวจอร์แดน article
ข้อมูลท่องเที่ยวนครวัดนครธม article
ข้อมูลท่องเที่ยวอินเดีย article
ข้อมูลท่องเที่ยวศรีลังกา article
ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม article
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว article
ข้อมูลท่องเที่ยวมาเลเซีย article
ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี article
ข้อมูลท่องเที่ยวบรูไน article
ข้อมูลท่องเที่ยวเนปาล article
ข้อมูลท่องเที่ยวพม่า article
ข้อมูลท่องเที่ยวโครเอเชีย article
ข้อมูลท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน article
ข้อมูลท่องเที่ยวอียิปต์ article
ข้อมูลท่องเที่ยวจอร์แดน article
ข้อมูลท่องเที่ยวอิหร่าน article
ข้อมูลท่องเที่ยวดูไบ article
ข้อมูลท่องเที่ยวตุรกี article
ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี article
ข้อมูลท่องเที่ยวศรีลังกา article
ข้อมูลท่องเที่ยวบรูไน article
ข้อมูลท่องเที่ยวเนปาล article
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว article
ข้อมูลท่องเที่ยวอินโดนีเซีย article
ข้อมูลท่องเที่ยวมาเลเซีย article
ข้อมูลท่องเที่ยวภูฏาน article
ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน article
ข้อมูลท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ article
ข้อมูลท่องเที่ยวออสเตรเลีย article
ข้อมูลท่องเที่ยวเชค article
ข้อมูลท่องเที่ยวออสเตรีย article
ข้อมูลท่องเที่ยวฮังการี article
ข้อมูลท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ article
ข้อมูลท่องเที่ยวฝรั่งเศส article
ข้อมูลท่องเที่ยวอังกฤษ article
ข้อมูลท่องเที่ยวอิตาลี article
ข้อมูลท่องเที่ยวมาเก๊า article
ข้อมูลท่องเที่ยวออสเตรีย
ข้อมูลท่องเที่ยวจีน article
ข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่น article
ข้อมูลท่องเที่ยวสิงคโปร์ article
ข้อมูลท่องเที่ยวเกาหลี article
ข้อมูลท่องเที่ยวฮ่องกง article