บัตรล่องเรือ เมอริเดียน ครูซ รอบ Dinner (Meridian Cruise)

  • WTMRC-PK002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร
  • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    บัตรล่องเรือ เมอริเดียน ครูซ รอบ Dinner (Meridian Cruise)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 599

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

กำหนดการล่องเรือ Meridian Cruise รอบ Dinner

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 20.00-22.00 น.

18.00 น. – 19.30 น.

เช็คอิน ณ โซนสุขสยาม ชั้น G ฝั่งเซอร์วิสโซน ใกล้กับ Shop Naraya จุดสังเกตุจะมี หุ่นหนุมานอยู่ด้านหน้าจุดลงทะเบียน

(กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)

19.45 น.

เรือเทียบท่าขึ้นเรือ เชิญท่านลงเรือ เมอริเดียน ครูซ

20.00 น.

เรือเมอริเดียน ครูซ เริ่มออกเดินทางจากท่าเรือไอคอนสยาม  นำทุกท่านชมความงดงามของสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยา ยามค่ำคืน ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแห่งความหรูหรางดงามของ เมอริเดียน ครูซ ตระการตากับแสงสียามค่ำคืนในท้องน้ำเจ้าพระยา ละเมียด ละไมกับอาหารนานาชาติที่ตั้งใจรังสรรค์ด้วยวัตถุดิบชั้นยอด หลากหลายเมนู ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอันน่าภาคภูมิใจ และรับฟังบทเพลงไพเราะ อีกทั้งบริการคุณภาพระดับโรงแรม ห้าดาวให้ค่ำคืนที่แสนโรแมนติกของคุณ เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข กับคนพิเศษข้างกาย

22.00 น.

เรือเมอริเดียน ครูซ นำท่านล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือไอคอนสยาม ด้วยความประทับใจ

  

อัตราค่าบริการ

การเดินทาง 11 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564
จอง 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564
เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 20.00-22.00 น.

ผู้ใหญ่

ราคาปกติ 1,600 บาท/ท่าน

ราคาพิเศษ 599 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

ราคาปกติ 900 บาท/ท่าน

ราคาพิเศษ 550 บาท/ท่าน

เด็ก 1-3 ปี

ฟรี

ฟรี

หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (เดือนมีนาคม เปิดบริการวันที่ 4, 11, 25 มี.ค.64)

กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง
*อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ
**เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ
***ใช้บริการวัที่ 4, 11, 25 มี.ค.64 ฟรี Softdrink ท่านละ 1 แก้ว

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรือเมอริเดียนครูซ
2. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
3. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี