ติดต่อเรา

บริษัท บิซ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

184/90 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

02-276-6999
02-276-6611
info@biz.co.th
www.facebook.com/bizbkk
Line: @bizservicegroup
www.biz.co.th
เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว : 11/01220