Flash Sale ราคาพิเศษ 6 วันเท่านั้น !! บัตรล่องเรือ เจ้าพระยาปริ๊นเซส (รอบ Dinner)

  • WTCPP-PK003
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร
  • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    Flash Sale ราคาพิเศษ 6 วันเท่านั้น !! บัตรล่องเรือ เจ้าพระยาปริ๊นเซส (รอบ Dinner)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 699

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

กำหนดการล่องเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS รอบ Dinner Flash sale

รอบเวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.30-21.30 น.

18.30 น.

เช็คอินที่ท่าเรือ ไอคอนสยาม บริเวณเคาน์เตอร์โซนสุขสยาม ชั้นG ใกล้กับ K-Bank Exchange เคาน์เตอร์หมายเลขที่ 2 (กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)

19.30 น.

เริ่มลงเรือจากท่าเรือไอคอนสยาม

19.45 น.

เรือล่องออกจาก ไอคอนสยาม มุ่งสู่สะพานพระราม 8 โดยเรือ “เจ้าพระยาปริ๊นเซส” พาท่านล่องชมความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในมุมมองที่ท่านอาจมิได้สัมผัสบ่อยนัก อาทิเช่น วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณฯ วัดพระแก้ว สะพานพระราม8 พระราชวังบางขุนพรหม และสถานที่สวยงามอีกมากมาย

20.00 น.

เวลาสำหรับความอร่อยกับอาหารนานาชาติเลิศรส เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ปลาดิบเติมไม่อั้น

21.30 น.

เรือล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือไอคอนสยามโดยสวัสดิภาพ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสนุกสนานและความประทับใจภายใต้ความทรงจำที่ดีกับการร่วมเดินทางไปกับ “เจ้าพระยาปริ๊นเซส” และหวังว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อไป

 

 

อัตราค่าบริการ

การเดินทาง 5 มีนาคม – 28 ธันวาคม 2564

จอง 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.30-21.30 น.

 

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ผู้ใหญ่

1,900 บาท/ท่าน

699 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

1,500 บาท/ท่าน

599 บาท/ท่าน

กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง
*อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันลอยกระทง
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ
*ระยะเวลาการจอง 23-28 กุมภาพันธ์ (สิ้นสุดเวลา 18.00 น.)
*เฉพาะเดือนมีนาคม เรือเปิดให้บริการเฉพาะวัน ศุกร์ เสาร อาทิตย์ เท่านั้น

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส
2. เครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว
3. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
4. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี