บัตรล่องเรือ วีว่า อลังกา ครูซ รอบ Sunset (Viva Alangka Cruise)

  • WTVIA-PK002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร
  • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    บัตรล่องเรือ วีว่า อลังกา ครูซ รอบ Sunset (Viva Alangka Cruise)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 590

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

กำหนดการล่องเรือ VIVA Alangka Cruise รอบ SUNSET
เวลาล่องเรือ 17.15 – 19.00 น.
เชคอินที่ ท่าเรือไอคอนสยาม 15.00-16.45 น.

15.00-16.45 น.

เช็คอิน ณ  ห้างไอคอนสยาม ชั้น G โซนสุขสยาม (กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)

17.00 น.

เชิญท่านลงเรือ พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome Drink)

17.15 น.

สัมผัสวิถีชีวิตชาวกรุงเทพสัมผัสประสบการณ์พิเศษชวนประทับใจ ชมวิถีชีวิตชาวกรุงเทพฯ ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถานที่สำคัญต่างๆ ยามเย็น อาทิ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ยอดพิมานริเวอร์วอร์ค วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณราชวราราม พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม 8 และ เอเชียทีค ฯลฯ

19.00 น. 

เรือสำราญวีว่า อลังกา ครูซ SUNSET ล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ
การเดินทาง เมษายน 2564 / วันเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (13 / 14 / 15 เม.ย.64)
เวลาล่องเรือ 17.15 – 19.00 น.

ผู้ใหญ่

ราคา 590 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

ราคา 400 บาท/ท่าน

 

กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง
*อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรือ วีว่า อลังกา ครูซ
2. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
3. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)
4. การแสดงดนตรีสด


อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี