บัตรล่องเรือ เจ้าพระยาปริ๊นเซส รอบ Sunset (Chao Phraya Princess)

 • WTCPP-PK004
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร
 • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  บัตรล่องเรือ เจ้าพระยาปริ๊นเซส รอบ Sunset (Chao Phraya Princess)

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 429

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

กำหนดการล่องเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS
รอบเย็น SUNSET เวลา 17.00 -18.45 น.

ท่าเรือ : ไอคอน สยาม Icon Siam  ลงทะเบียน 16.00-16.45 น.
เรือให้บริการ วันเสาร์ / อาทิตย์ / และวันหยุดนักขัตฤกษ์

16.00 น. เช็คอินที่ท่าเรือ ไอคอนสยาม บริเวณเคาน์เตอร์โซนสุขสยาม ชั้นG ใกล้กับ K-Bank Exch (กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)
17.00 น. เริ่มลงเรือจากท่าเรือไอคอนสยาม
17.15 น. เรือล่องออกจาก ไอคอนสยาม มุ่งสู่ สะพานพระราม 8  โดยเรือ “เจ้าพระยาปริ๊นเซส” พาท่านล่องชมความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาในยามพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมบริการอาหารบุฟเฟ่ต์หลากหลายเมนูและผ่อนคลายไปกับดนตรีสด ชื่นชมบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ สะพานพุทธ วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง และสะพานพระราม 8
18.45 น. เรือล่องกลับเข้าสู่ ท่าเรือไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ 
เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสนุกสนานและความประทับใจภายใต้ความทรงจำที่ดีกับการร่วมเดินทางไปกับเรา และหวังว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อไป

 

อัตราค่าบริการ

การเดินทาง 13 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564 รอบเย็น SUNSET เวลา 17.00-18.45 น.

 

ราค/ท่าน

ผู้ใหญ่

429 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

329 บาท/ท่าน

 กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง
*เปิดให้บริการเฉพาะ วันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*
อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 1. การล่องเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส
 2. เครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว
 3. อาหารบุฟเฟ่ต์ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
 4. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)
 5. การแสดงดนตรีสดขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น

 1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
 2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี