• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา Visa America

  • QQUSA-PK001
  • แพ็กเกจ : อเมริกา
  • เส้นทาง : นิวยอร์ก
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย :

  • ไฮไลท์ :

   บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา Visa America

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 9,900

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 45 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

  บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา

  วีซ่าอเมริกา ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B-1/B-2)
  เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนมักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2
  - วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
  - วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม

  ระยะเวลาดำเนินการ :  
    
  - คิวในการสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับคิวว่างของสถานทูต
  - ผลวีซ่าจะทราบในวันที่สัมภาษณ์ และจะได้รับคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประมาณ 7 วันทำการ
  **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่าอเมริกาให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่รู้จักผ่าน Social )**
  ***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำ***

  ค่าบริการวีซ่า :  9,900 บาท
  (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  อัตราค่าบริการรวม
  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าและจองคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่า (ลงทะเบียน/กรอกใบสมัครออนไลน์)
  2. ค่าบริการของทางบริษัท
  3. ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 3 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
  4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
  5. เจ้าหน้าที่ดูแล ณ วันยื่นวีซ่า
  6. ค่าจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เอกสารจัดส่งจากทางสถานทูต แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสาร ณ วันสัมภาษณ์)

  อัตราค่าบริการไม่รวม
  1. ค่าจัดส่งพาสปอร์ต และเอกสารมาที่บริษัทฯ