• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็กเกจ one day อ่าวแสมสาร OMAKASE ON SEA (เรือเหมาลำส่วนตัว รวมซาชิมิ)

  • WTSAM-PK002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ชลบุรี
  • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็กเกจ one day อ่าวแสมสาร OMAKASE ON SEA (เรือเหมาลำส่วนตัว รวมซาชิมิ)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 4,500

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

  แพ็กเกจ one day อ่าวแสมสาร

  OMAKASE ON SEA (เรือเหมาลำส่วนตัว ซาชิมิ)

  ราคาเริมต้น 4,500.-/ลำ (เดินทาง 1-6ท่าน)
  ช่วงเวลาการเดินทาง
  วันนี้ - ตุลาคม 2564

  ดำน้ำชมปะการัง อ่าวแสมสาร ด้วยเรือเหมาลำส่วนตัว 
  พร้อมกัปตันผู้เชี่ยวชาญ 
  ฟรี! ถ่ายรูปใต้น้ำไม่จำกัด 
  ฟรี! ซีฟู้ดปิ้งย่าง + น้ำดื่มตลอดทริป

   

   

  รอบเรือให้บริการ

  08.00น.-12.00น.

  13.00น.-17.00น.

  หมายเหตุ: เรือเข้าออกตามเวลา กรุณามาก่อนเวลา 15 นาที

   

  อัตราค่าบริการเรือเหมาลำ

  จำนวนผู้เดินทาง

  ราคา/ลำ

  เดินทาง 1-6 ท่าน

  4,500 บาท

  ท่านที่ 7 ขึ้นไป

  เพิ่ม 800 บาท

  รับสูงสุดไม่เกิน 9 ท่าน

  หมายเหตุ: สุนัขและแมวสามารถขึ้นเรือได้ (นับเป็น1ที่นั่ง/ตัว)

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

  รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)

  และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ

   

   

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

  1.เรือสปีดโบ๊ท เหมาลำส่วนตัว 1 เครื่องยนต์ พร้อมกัปตันผู้ดูแล

  2.แว่นดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ

  3.ซีฟู้ดปิ้งย่าง+น้ำดื่มตลอดทริป

  4.อุปกรณ์ตกปลา 3ชุด พร้อมเหยื่อ

  5.บริการถ่ายรูปใต้น้ำ

   

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

  1.ค่าเดินทาง ไปจุดนัดหมายขึ้นเรือ

  2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการที่ระบุ

  3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

  4.ค่าใช้พื้นที่เขตอนุรักษ์เกาะแสมสารท่านละ 50 บาท

  5.ค่าทิปกัปตันเรือ ขึ้นอยู่กับการให้บริการ

  6.ค่าบริการจอดรถคันละ 100 บาท

  7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   

  การยกเลิก และ เลื่อนการเดินทาง

  เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
  หากท่านต้องการเลื่อนทริป กรุณาติดต่อสอบถามก่อนเดินทาง 14 วัน