• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็กเกจ เกาะล้าน ดำน้ำเกาะมารวิชัย พักโดม วิวสวยสุดบนเกาะล้าน 2 วัน 1 คืน

  • WTKLN-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ชลบุรี
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็กเกจ เกาะล้าน ดำน้ำเกาะมารวิชัย พักโดม วิวสวยสุดบนเกาะล้าน 2 วัน 1 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,699

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

   

  รายละเอียด

  วันแรก

  เกาะล้าน-Sangwan beach villa

  ที่พัก

  Sangwan beach villa (บนเกาะล้าน)

  วันที่สอง

  ดำน้ำชมปะการัง เกาะมารวิชัย (สปีดโบ๊ทส่วนตัว)

   

  เช้ารับประทานอาหาร ณ ที่พัก (มื้อที่1)

  09.00-16.30 น.

  ดำน้ำชมปะการัง ปีดโบ๊ทส่วนตัว) พร้อมกัปตันผู้เชี่ยวชาญ

   

  ฟรี!!!

  ►ถ่ายรูปตลอดทริป                  ►ห่วงยาง ซัพบอร์ด

  ►อุปกรณ์ดำน้ำ                        ►อุปการณ์ตกปลา

  ►น้ำดื่ม และน้ำอัดลมเย็นๆ       ►ผลไม้ตามฤดูกาล

  ►ปีกไก่ทอด อาหารทะเล           ►ประกันอุบัติเหตุ

  จุดนัดหมาย  ท่าเรือ รับ-ส่ง ดำน้ำ หาดสังวาลย์(ใกล้กับที่พัก)

   

  Sangwan ฺBeach Villa

  (Dome / Villa)

  อัตรค่าบริการ

  ห้องพักคู่

  (ราคา/ท่าน)

  อัตรค่าบริการ

  ห้องสามท่าน เสริมเตียง

   (ราคา/ท่าน)

  อัตรค่าบริการ

  ห้องพักเดี่ยว

  (ราคา/ท่าน)

  ราคาสำหรับ 2 ท่าน (ราคา/ท่าน)

  จันทร์-พฤหัสบดี

  4,899.-

  4,899.-

  1,000.-

  ศุกร์-อาทิตย์ /วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  5,199.-

  5,199.-

  1,000.-

  ราคาสำหรับ 4 ท่าน (ราคา/ท่าน)

  จันทร์-พฤหัสบดี

  3,499.-

  3,499.-

  1,000.-

  ศุกร์-อาทิตย์ /วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  3,799.-

  3,799.-

  1,000.-

  ราคาสำหรับ 6 ท่าน (ราคา/ท่าน)

  จันทร์-พฤหัสบดี

  2,699.-

  2,699.-

  1,000.-

  ศุกร์-อาทิตย์ /วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  2,999.-

  2,999.-

  1,000.-

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน บนเกาะล้าน 
  2. อาหาร 2 มื้อ (มื้อเช้าที่พัก 1 มื้อ / มื้อกลางวันดำน้ำ 1 มื้อ)
  3. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 
  4. เรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว (ทริปเกาะไผ่ดำน้ำ)
  5. อุปกรณ์ดำน้ำ ห่วงยาง ซัพบอร์ด (ทริปเกาะไผ่ดำน้ำ)
  6. อุปกรณ์ตกปลา (ทริปเกาะไผ่ดำน้ำ)
  7. ปีกไก่ทอด อาหารทะเล (ทริปเกาะไผ่ดำน้ำ)
  8. ผลไม้ตามฤดูกาล (ทริปเกาะไผ่ดำน้ำ)
  9. น้ำดื่ม และน้ำอัดลม (ทริปเกาะไผ่ดำน้ำ)
  10. กัปตันผู้เชี่ยวชาญ (ทริปเกาะไผ่ดำน้ำ)

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
  1. ค่าเดินทาง ไปจุดนัดหมาย 
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการที่ระบุ
  3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  4. ค่าใช้พื้นที่เขตอนุรักษ์เกาะเกาไผ่ท่านละ 50 บาท
  5. ค่าทิปกัปตันเรือ(ทริปเกาะไผ่ดำน้ำ) ขึ้นอยู่กับการให้บริการ 
  6. ค่าบริการจอดรถ(ทริปเกาะไผ่ดำน้ำ)
  7. ค่าบริการอาบน้ำ(ทริปเกาะไผ่ดำน้ำ)
  8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

  หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  การจองและสำรองที่นั่ง
  1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
  3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง