• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • เส้นทางความสนุก..ลุยอีสานแดนยิ้ม ไปเที่ยวกัญ 2D1N

  • T2C-TOUR
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : นครราชสีมา
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : รุ่งโรจน์ทัวร์

  • ไฮไลท์ :

   เส้นทางความสนุก..ลุยอีสานแดนยิ้ม ไปเที่ยวกัญ 2D1N

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 4,990

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

  วันแรก         กรุงเทพฯ - นครราชสีมา - วัดศิมาลัยทรงธรรม - วังน้ำเขียว - รักษ์จังฟาร์ม - ผาเก็บตะวัน - ทับลาน

  06.30 น.        นัดทุกท่าน ณ จุดนัดพบ พร้อมบริการจาก รุ่งโรจน์ทัวร์ บริการตรวจโควิดด้วยชุดทดสอบatk ให้กับทุกท่าน 

  07.30 น.        ออกเดินทางสู่นครราชสีมาด้วยรถบัสปรับอากาศ VIP พร้อมเสิร์ฟอาหารเช้าให้ทุกท่านแบบเซ็ทบ็อกซ์

  10.00 น.        เดินทางถึง วัดศิมาลัยทรงธรรมให้ทุกท่านได้กราบไว้สักการะซึ่งเป็นวัดที่ได้กล่าวว่าเป็นแหล่งรวมของพุทธศิลป์และประติมากรรม งานศิลปะที่ด้านบนของอาคารเป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำคล้ายสถูปจากนั้นเดินทางต่อไปยังวังน้ำเขียว เข้าชมรักษ์จังฟาร์ม

  12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ รักษ์จังฟาร์ม ลิ้มลองอาหารที่มีส่วนผสมใบกัญชา

  ช่วงบ่าย          ชมฟาร์มกัญชารักษ์จัง ชมต้นกัญชาตัวจริง...เสียงจริง การเยี่ยมชม กระบวนการผลิตและแปรรูปกัญชา 

  การฝึกทำอาหารทีมีส่วนปรุงผสมกัญชา และร่วมทำกิจกรรม Work Shop ภายในฟาร์ม จากนั้นชมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรปิดท้ายด้วยพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร..ปรึกษาฟรี!!

  จากนั้นเดินทางสู่ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน

  17.30 น.        บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม VERONA TUBLAN หรือเทียบเท่า

   

  วันที่สอง      ทับลาน - เวโรน่าทับลาน - ทุ่งเวอบีน่า - เขาใหญ่ - วัดบ้านไร่2 - แวะซื้อของฝากมวกเหล็ก 

  07.00 น.          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  08.00 น.        ให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมเวโรน่าทับลาน ซึ่งโรงแรมมีการตกแต่งเป็นสไตล์ยุโรปมีความสวยงาม จากนั้นชมทุ่งดอกไม้เวอบีน่า ณ ทับลานให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปมุมสวยงามต่างๆ ของสวนแห่งนี้ 

  12.00 น.         บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวเขาใหญ่

                        จากนั้นพาทุกท่านแวะสักการะหลวงปู่ทวด ณ วัดบ้านไร่2 จากนั้นเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร แวะซื้อของฝาก ณ ตลาดมวกเหล็ก

  17.00 น.          เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความทรงจำมิรู้ลืม

   

   

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  1.ชำระเงินเต็มจำนวนหลังจากทำการจอง

  2.ผู้เดินทางต้องมีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเท่านั้น

  3.ต้องมีการตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 3วัน โดยนำผลตรวจมายืนยัน

  4.เงื่อนไขการยกเลิก

       30วันก่อนเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวน

       15วันก่อนเดินทาง คืนเงิน 50%

       หลังจาก15วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

  เงื่อนไขการเยี่ยมชมแปลงกัญชา Cannabis Pass
  1. ข้อห้าม/ข้อปฏิบัติ การเยี่ยมชมแปลงกัญชา
  1.1 ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าเยี่ยมชม ให้แสดงบัตรประชาชนทุกครัง้ ก่อนเข้า พร้อม
  สำเนาบัตรประชาชนให้ทางฟาร์มจัดเก็บเป็นหลักฐานการเข้า - ออก พร้อมทัง้ เซ็นชื่อเข้าและออกทุกครัง้
  1.2 สวมชุดที่สถานที่จัดเตรียมให้
  1.3 ห้ามนำต้นกัญชา กัญชงออกนอกสถานที่
  1.4 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าภายในโรงปลูกกัญชา
  1.5 ไม่อนุญาตให้ หญิงตัง้ ครรภ์เข้าเยี่ยมชมฟาร์มทุกกรณี
  1.6 ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้าภายในโรงปลูกกัญชา
  1.7 ไม่อนุญาตให้นำอาหารเครื่องดื่มเข้าภายในโรงปลูกกัญชา
  1.8 ห้ามเด็ด หรือสัมผัสและทำลาย ต้นกัญชา กัญชง โดยเด็ดขาด
  ให้ผู้เยี่ยมชมแปลงกัญชาทุกท่านถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เนื่องจากแปลงกัญชายังเป็น
  สถานที่ปลูกกัญชาซึ่งจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 หรือให้เป็นไปตามมาตรการการเข้าชมกัญชาและกัญ
  ชง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ในข้อบังคับดังกล่าว ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือ