แพ็กเกจภูเก็ต สิมิลัน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์

  • QQHKT-PK013
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ภูเก็ต
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจภูเก็ต สิมิลัน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 9,900

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

แพ็กเกจภูเก็ต สิมิลัน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Nok Air
เดินทาง 1 พฤศจิกายน - 14 พฤษภาคม 2565

วันที่ 1

กรุงเทพ-สนามบินภูเก็ต-ชิโนโปรตุกีสชมเมืองเก่าภูเก็ต-วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง)-จุดชมวิวสามอ่าว-แหลมพรหมเทพ

09.30 น.

เครื่องออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ สู่สนามบินภูเก็ต โดยเที่ยวบินที่ DD010 (DMK-HKT 09.30-10.50 น.) ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง

10.50 น.

เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอรับลูกค้าที่สนามบินภูเก็ต

 

นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภูเก็ต ตึกชิโน-โปรตุกีส อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่ลงตัวสวยงาม ที่มีอยู่ให้เห็นในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ หรือบ้านเป็นหลัง นำท่าน ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล้ำค่าของเมื่องภูเก็ต เหล่าตึกเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของ "ย่านเมืองเก่า" ตึกเก่าภูเก็ตเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโน - โปรตุกีส" ชมทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ตจากเขารัง ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตจากยอดเขารัง เพลินตาเพลิดใจกับความงดงามของตัวเมืองภูเก็ต

 

นำท่านเดินทางสู่ ท่องเที่ยวในภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่  วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภูเก็ต และเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกุฏิจาลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาเจดีย์พระจอมไทย

เที่ยง

รับแระทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) บริการอาหารจานเดียว และเครื่องดื่ม

 

ผ่านหาดราไวย์จุดชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจันทร์เสี้ยว” จุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี การชมท้องทะเลจากมุมสูงหรือ bird’s eye view ให้อารมณ์และบรรยากาศที่ต่างกับการยืนชมวิวหน้าหาด

 

จากนั้นนำท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ของแหลมพรหมเทพ ที่ยื่นออกไปในทะเลอันดามัน เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

ภูเก็ต-ชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง

05.30 น.

บริการอาหารเช้า แบบ Set Box (มื้อที่ 2) รับอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม

05.40-06.00 น.

รถตู้รับท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

08.00 น.

ถึงท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

09.30 น.

ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน  โดยเรือเร็ว (Speed Boat)

 

ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันที่ เกาะ 6 หรือ เกาะ 7

 

เดินทางถึง เกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) ท่านสามารถสำรวจเส้นทางบนเกาะ, ดำน้ำตื้นหรือเล่นน้ำหน้าหาด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Set Box (มื้อที่ 3)

 

หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางจากเกาะ 4 ไปดำน้ำตื้นที่ เกาะบางู (เกาะ9) ที่ คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นที่มีส่วนใหญ่จะเจอเต่าตนุว่ายน้ำเล่นบริเวณนี้  มีปะการังที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสันสวยงาม

 

เดินทางสู่ เกาะสิมิลัน(เกาะ8) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่งทะเลสิมิลัน มองลงมาเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส สามารถมองเห็นทั้งอ่าวโดนัลดักเบย์ (Donald Duck Bay) ให้ท่านได้อิสระเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชาดหาดอันสวยงาม

15.30 น.

ออกเดินทางจาก หมู่เกาะสิมิลัน เพื่อเดินทางกลับท่าเรือทับละมุ

17.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ  และส่งท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ค่ำ

อิสระอาหารตามอัธยาศัย  

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort

วันที่ 3

ภูเก็ต - Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-สนามบินภูเก็ต-กรุงเทพ

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4)

 

Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.

ลูกค้าเช็คเอาท์ด้วยตัวเอง ท่านสามารถใช้บริการที่ Lobby ได้ หรือฝากกระเป๋า เพื่อออกไปทำกิจกรรมด้านนอก

16.30 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อเช็คอินด้วยตัวท่านเอง

19.25 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ DD 019 (HKT-DMK 19.25-20.45) ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง

20.45 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการเริ่มต้น

(บาท/ท่าน)

จำนวนผู้เดินทาง

พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน

ราคาเริ่มต้น

พักเดี่ยว

ราคา/ท่าน

พักเพิ่มคืน

(ราคา/ท่าน/คืน)

เดินทาง 1 ท่าน

11,900 บาท / ท่าน

2,500 บาท/ท่าน

1,300 บาท/ท่าน

เดินทาง 2-5 ท่าน

10,900 บาท /ท่าน

2,500 บาท/ท่าน

1,300 บาท/ท่าน

เดินทาง 6-9 ท่าน

9,900 บาท /ท่าน

2,500 บาท/ท่าน

1,300 บาท/ท่าน

ไม่สามารถใช้ได้กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดยาว เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตั่วเครื่องบินและที่พักเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง
3. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินนกแอร์ หรือเทียบเท่า
2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
4. ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7. พนักงานขับรถที่คอยดูแลระหว่างการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง ต้องการสั่งซื้อสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5. ค่าทิปคนขับรถ วันที่มีซิตี้ทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทุกกรณี