บัตรเข้าชมฟาร์มกัญชา โปรแกรม ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา - กัญชง ณ เพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

  • QQBRM-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : บุรีรัมย์
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    กำหนดกำร “ 1 Day Trip ” โปรแกรม ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา - กัญชง ณ เพลำเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 1,590

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 15 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

บัตรเข้าชมฟาร์มกัญชา

รายละเอียดและเงื่อนไข

ระยะเวลาการเข้าชมและทำกิจกรรม 4 - 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 14.00 น.
เวลาเปิด - ปิดการเข้าชม 08.00 -17.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)

หมายเหตุ:
* เลือกประเภทของอาหาร
- อาหารเจ
- อาหารอิสลาม
- อาหารมังสวิรัต
- มังสวิรัติบริสุทธิ์หรือวีแกน
* กรุณาระบุอาหารที่ประเภทอาหารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ และระบุอาหารอื่นแทนในกรณีที่ไม่ต้องการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของใบกัญชา
(ใบกัญชามาจากส่วนประกอบของต้นกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ซึ่งมาจากสถานที่ปลูกหรือผลิตในประเทศที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)

ข้อบังคับการเข้าฟาร์มกัญชา
* ไม่อนุญาตให้นำอาหารเครื่องดื่มเข้าภายในโรงปลูกกัญชา
* ผู้มีประวัติ การแพ้เกสรดอกไม้ หรือ แพ้กลิ่นฉุน ซึ่งเกิดจากต้นกัญชา ควรงดการเข้าเยี่ยมชม
* ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้าภายในโรงปลูกกัญชา และห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าภายในโรงปลูกกัญชา
* สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่การทำงานตับ ไต บกพร่อง ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา