แพ็คเกจ บึงกาฬ ถ้ำนาคา ภูลังกา ปู่อือลือ หินสามวาฬ 2วัน 1คืน

  • QQBKN-PK003
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : บึงกาฬ
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็คเกจ บึงกาฬ ถ้ำนาคา ภูลังกา ปู่อือลือ หินสามวาฬ 2วัน 1คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 5,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

วันที่ 1

จุดรับสนามบินอุดรธานี-บึงโขงหลง-ล่องเรือ สัการะบูชาเจ้าปู่อือลือ

........ น.

รับที่ สนามบิน (อุดรธานี) ดินทางรถตู้ปรับอากาศ VIP 

13.30 น.

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางสู่บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)

16.30 น.

ล่องเรือกลางบึงโขงหลง (แบบส่วนตัว) ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 40 นาที  สัการะบูชาเจ้าปู่อือลือ

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ

 

เดินทางกลับเข้าที่พัก โรงแรมดาธชาลลอฟท์วิว อ.เซกา จ.บึงกาฬ หรือ เทียบเท่า

วันที่ 2

หินสามวาฬ-ถ้ำนาคา-ส่งกลับสู่สนามบินอุดรธานี

05.00 น.

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูสิงห์ (เปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่น)  พื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวน แห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู เต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่าง ๆหน้าผาและถ้ำ  เกิดเป็นความสวยงามสะกดสายตานักท่องเที่ยว รวมถึง หินสามวาฬ ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ ติดหน้าผาสูงแยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปีหนึ่งเดียวของโลก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่1)

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคา ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำ ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเลื้อยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดินขึ้น-ลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) (ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางจริงและเช็ควันเดินทางอีกครั้ง เนื่องจากอุทยานจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันไม่เกินวันละ 350 คน ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทางกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็มจำนวนแล้ว)

 

 

 

การเดินทางครบทุกจุด (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

1.ประตูเต่า (อยู่ระหว่างทางขึ้น)

2.หินหัวเรือ (อยู่ระหว่างทางขึ้น)

3. หัวนาคา หัวที่ 3 (อยู่ระหว่างทางขึ้น)

4.น้ำตกตาดวิมานทิพย์ (ปัจจุบันไม่มีน้ำ)

5.หัวนาคา หัวที่ 1

6.ถ้ำหลวงปู่วัง

7.เจดีย์หลวงปู่วัง

8.ถ้ำนาคา

9.เจดีย์หลวงปู่เสาร์

**แนะนำให้ขึ้นช่วงเช้า 7.00-12.00 น. ในช่วง 13.00-14.00น.จะขึ้นได้เพียงถ้ำนาคาจุดเดียว ไม่สามารถไปจุดอื่นได้เนื่องจากต้องลงจาเขาก่อน17.00น.**

 

 

 

ข้อเตรียมตัวสำหรับการขึ้นถ้ำนาคา

Ø  การแต่งตัวสำหรับพร้อมเดินป่า

Ø  น้ำดื่มอย่างน้อย 2 ขวด พร้อมเกลือแร่

Ø  กระเป๋าสะพายหลัง หรือ กระเป๋าที่ไม่ต้องใช้มือหิ้ว

Ø  ยาดม ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง

Ø  ถุงมือกับเสื้อกันฝน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) บริเวณลงทะเบียนขึ้นถ้ำนาคา มีถุงมือจำหน่ายสามารถอุดหนุนสินค้าอุทยานเพื่อเป็นช่วยส่งเสริมด้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่อุทยานอีกทาง

 

 

 

***สำคัญมาก***

มาตรการสำหรับบุคคลเที่ยวชมถ้ำนาคา  (อัพเดต มาตรการCovid-19 วันที่ 1 พ.ย. 2564)

จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานและปฏิบัติ ดังนี้

1.ต้องทำการลงทะเบียนก่อนเข้าจังหวัดบึงกาฬที่ลิงค์ https://bkpho.moph.go.th/ssjweb/bkcovid/index.php...

2.ใบรับรองการฉีดวัคซีน (Sinovac/Sinopharm/Astrazeneca/Pfizer) ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

3.รายชื่อที่จองผ่านแอพQueQ

 

15.00 น.

นำท่านส่งกลับสู่สนามบิน(จังหวัดอุดรธานี) **ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง***


**กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินให้สอดคล้องกับรายการ เนื่องจากการเดินสู่สนามบิน**ใช้เวลาเดินทางประมาณ3 ชั่วโมง***

 

 

อัตราค่าบริการ  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

เดินทางจำนวน

เดินทาง ราคา/ท่าน

2 ท่าน

 7,990 บาท

4 ท่าน

6,990 บาท

6  ท่าน

5,990 บาท

พักเดี่ยว

1,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข


หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1.    รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.    กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.   กรุณาจองล่วงหน้าและชำระเงินก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้เนื่องจากคิวถ้ำนาคาที่จองต้องระบุบตัวบุคคล) 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.    ค่าโรงแรม พร้อมอาหารเช้า ที่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ จำนวน 1คืน ( พัก 2ท่าน)  
2.    ค่ารถตู้ปรับอากาศ แบบ วีไอพี (กรณีเดินทาง 2ท่าน รถยนต์ส่วนตัว) 
3.    ค่าล่องเรือบึงโขงหลง 
4.    ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
5.    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.    ค่าตั๋วเครื่องบิน (กทม.-อุดรฯ-กทม.)
2.    ค่าอ่าหารนอกเหนือจากรายการ
3.    ค่าบายศรี และบริวารของถวายอื่นๆ สำหรับถวายเจ้าปู่อือลือ 
4.    ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถตามความพึงพอใจ
5.    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 
การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.    กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.    การจองคิวถ้ำนาคา 
2.1 กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล 
2.2 เลขบัตรประชาชน 
2.3 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ 
2.4 ประวัติการฉีดวัคซีน 
3.    ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองคิวขึ้นถ้ำนาคา และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ในทุกกรณี 
4.    เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี