แพ็กเกจ เกาะกูด ดูปะกาลัง ตกหมึก คลองมาด โฮสเทล 3วัน 2คืน

  • QQTRD-PK004
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ตราด
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    เกาะกูด จ.ตราด ที่พัก Koh Kood คลองมาด โฮสเทล ที่พักติดทะเล ติดน้ำ ตกหมึก ตกปลาได้ ห้องแอร์ น้ำอุ่น ไม่มีทีวีและไดร์เป่าผม

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
วันแรก ท่าเรือ-เกาะกูด-อิสระเล่นน้ำ-อิสระตกหมึก ตกปลาปลายสะพาน

12.00 น.

ถึงท่าเรือนำสัมภาระลง เตรียมขึ้นรถรางไปลงเรือ ที่ปลายสะพานแหลมศอก(สำหรับรถส่วนตัว ค่าจอดรถ วันล่ะ 50 บาท ลูกค้าชำระเอง)

13.00 น.

ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เกาะกูด  ระหว่างทางชมทัศนียภาพหมู่เกาะน้อยใหญ่ของท้องทะเลตราด

14.20 น.

ถึงท่าเรือ เกาะกูด นั่งรถสองแถวด้วยตัวท่านเอง เข้าสู่ที่พัก เกาะกูด โฮสเทล คลองมาด ลูกค้าต้องขนสัมภาระไปที่รีสอร์ทด้วยตนเอง เดินตาม สะพานไป 50 เมตร เช็คอิน เข้าที่พัก

6.00 น.

รับเวลคัมดริ๊งค์ เช็คอิน เข้าสู่ที่พักเกาะกูด โฮสเทล คลองมาด

16.30 น.

อิสระเล่นน้ำที่หาดสาธารณะบริเวณชายหาด ของคลองมาด ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดิน ปลายสะพาน สวยงาม อิสระตกหมึก ตกปลาปลายสะพานหรือ หน้าบ้านได้ตามสะดวก

8.00 น.

อิสระอาหารเย็น (แนะนำไปทานหมู่บ้านชาวประมงอ่าวใหญ่ หรือ ซื้ออาหารทะเลจากชาวประมง มาปิ้งย่างที่หน้าบ้านได้ มีห้องครัวให้ทำอาหาร หลัง มี 4 ห้องนอน ห้องน้ำในตัว ห้องครัว รวม 1 ห้อง ที่ปิ้งย่าง 1 เตา ใกล้ร้านสะดวกซื้อ) ที่นี่เป็นแหล่งขึ้นอาหารทะเลสดๆ ของชาวบ้าน เช่น ปูม้า กุ้ง หมึก ปลา ชาวบ้านขายในราคาถูก

วันที่สอง

กิจกรรม ดูปะการัง หมู่เกาะ เกาะแรด และตกหมึก

06.30 น.

รับรุ่งอรุณพร้อมกับชากาแฟ (มื้อที่1)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

รถมารับไปลงเรือ(แบบจอย) ดูปะการัง หมู่เกาะ เกาะแรด และตกหมึก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอาหารกลางวัน เป็นเซ็ตบ็อก (มื้อที่2)

18.30 น. 

อิสระอาหารเย็น แนะนำร้านอาหาร ใกล้กับที่พัก หรือ ทำอาหารทานเอง ปิ้งย่างทานเอง

ที่พัก

ที่พักเกาะกูด โฮสเทล คลองมาด

วันที่สาม

ท่าเรืออ่าวสลัด-ท่าเรือ แหลมศอก 

07.00 น.

รับรุ่งอรุณพร้อมกับชากาแฟ(มื้อที่3)

08.30 น.

เช็คเอ้าท์พร้อมเดินทางออกจาก รีสอร์ท

09.00 น.

รถมารับจาก รีสอร์ท ไป ท่าเรืออ่าวสลัด

10.00 น.

ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด 

11.20 น.

ถึงท่าเรือ แหลมศอก  จบทริปพร้อมความประทับใจ

 

เดินทางจำนวน เดินทาง ราคา/ท่าน
2 ท่าน 2,990 บาท/ท่าน

ราคาไม่รวมวันหยุด และเทศกาล

**กรุณาตรวจสอบที่พักว่างก่อนชำระเงิน**

• ราคานี้สำหรับลูกค้าตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.เรือเฟอร์รี่ไป-กลับ
2.ที่พัก 2 ท่าน ( 2คืน) พักเป็นโฮสเทล มีกาแฟสด เครื่องดื่มขาย เป็นห้องแอร์ทุกห้อง ห้องน้ำในตัว มีผ้าเช็ดตัว น้ำดื่มฟรี 2 ขวด แต่ไม่มีทีวี ไดร์เป่าผม ลูกค้าที่ต้องการตกปลาตกหมึกที่หน้าบ้านพักหรือปลายสะพานต้องเตรียมคันเบ็ดมาเอง
3.อาหาร 3 มื้อ
4. ประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาท บาดเจ็บ 500,000บาท
5. รวมทริปดำน้ำ ตกหมึก เกาะแรด ในกรณีมีคลื่นลม อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับสภาพอากาศ
ในกรณีไปทริปที่เกาะแรด ทางเรือมีคันเบ็ดบริการให้พร้อม ทานซาชิมิหมึกสดๆ ในกรณีตกได้ ทำให้บนเรือค่ะ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าอ่าหารนอกเหนือจากรายการ
2.ค่าทิปเจ้าหน้าที่ตามความพึงพอใจ
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าเดินทางมายังท่าเรือเกาะกูดเอกเพรส

โปรแกรมและการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1.แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3.แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ