แพ็คเกจ กระบี่ ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ท เกาะห้อง 3 วัน 2 คืน

  • QQKBV-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กระบี่
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    ไฮไลท์ เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ท เกาะห้อง ช้อปปิ้ง

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 4,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
วันที่ 1 สนามบินกระบี่-เขาขนาบน้ำ-ประติมากรรมปูดำ        
เช้า   รับคณะ ณ สนามบินกระบี่ นั่งรถตู้ วีไอพี 10 ที่นั่ง เข้าตัวเมืองกระบี่
  นำคณะถ่ายรูป เขาขนาบน้ำ เป็นภูเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่
  จากนั้น ถ่ายรูป ประติมากรรมปูดำ ประติมากรรมปูดำ หรือรูปปั้นปูดำยักษ์ ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้นจากทองคำเหลืองรมคำ สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
  จากนั้นนำท่าน เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น)            
ที่พัก  โรงแรม เดย์อินน์ กระบี่ หริอ โรงแรม ปาหนัน กระบี่ หรือ โรงแรม บียอน รีสอร์ท
วันที่ 2 จุดชมวิวเขาทองฮิลล์-ล่องเรือยอร์ช-เกาะห้อง-ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก                                     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 1) 
  อิสระพักผ่อนสระว่ายน้ำของโรงแรม หรือ ชายหาด ผ่อนคลายบรรยากาศยามเช้าของวันใหม่
10.30 น. รับท่าน ณ โรงแรมที่พักไปรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านเรือนทิพย์ คลองสน บรรยากาศริมลำธารร่มเย็น
  หลังอาหารนำท่านขึ้นชม  เขาทองฮิลล์  เป็นจุดชมวิวทะเล ให้ท่านได้ทานกาแฟ ชมวิวหลักล้าน 360 องศา (กาแฟไม่รวมในราคาทัวร์) ได้เวลาออกเดินทางไปท่าเรืออ่าวท่าเลน
14.30 น.   ลงเรือยอร์ช ออกเดินทาง จากท่าเรืออ่าวท่าเลน ไปยังเกาะผักเบี้ย ทำกิจกรรมดำน้ำตื้น ดูปลาสวยงาม
  ออกจากเกาะผักเบี้ย เดินทางไปยังลาดิงเพื่อชมความงามของทัศนียภาพ เก็บภาพบรรยากาศ และเดินทางไปยังเกาะห้องลากูน  เยี่ยมชมความงาม ภายในเกาะห้อง ขึ้นชมจุดชมวิว 360 องศา แลนมาร์คแห่งใหม่ของกระบี่
เย็น รับประทานอาหารเย็น  บนเรือ (มื้อที่ 3) ขณะนั่งบนเรือยอร์ช เราจะเสิร์ฟอาหารว่างบนเรือ พร้อมน้ำดื่ม ผลไม้ ให้ท่านได้ทานเพลิดเพลินไปกับชมความงามของทะเล (ท่านสามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงเรือไปได้ เรามีบริการน้ำแข็งให้)
19.00 น.  เดินทางกลับถึงท่าเรืออ่าวท่าเลน พร้อมกับ ความประทับใจ
19.30 น กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย   
ที่พัก  โรงแรม เดย์อินน์ กระบี่ หริอ โรงแรม ปาหนัน กระบี่ หรือ โรงแรม บียอน รีสอร์ท
วันที่ 3  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก-สนามบินกระบี่                                                           
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4) 
  อิสระพักผ่อน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
 
OPTION TOUR
  1.ทัวร์เสริม เกาะห้อง (แบบจอยคณะทัวร์อื่น)
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ   1,200 บาท/ท่าน      
เด็กอายุ 5 - 10 ขวบ 1,000  บาท /ท่าน
**ต่างชาติ เพิ่มท่านละ  600  บาท
  2.ทัวร์เสริม เกาะพีพี  (แบบจอยคณะทัวร์อื่น)
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ 1,400 บาท/ท่าน
เด็กอายุ 5-10 ขวบ  1,200 บาท/ท่าน
**ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 600 บาท/ท่าน
  3.ทัวร์เสริม 4 เกาะทะเลแหวก (แบบจอยคณะทัวร์อื่น)
แหวก อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ 1,100 บาท/ท่าน
เด็กอายุ 4-10 ขวบท่านละ 900 บาท/ท่าน
**ต่างชาติ เพิ่มท่านละ  600  บาท/ท่าน
12.00 น.  เช็คเอ้าท์ ออกเดินทาง แวะร้านช้อปปิ้ง ซื้อของฝากของที่ระลึก
13.00 น.  มุ่งหน้าสู่สนามบินกระบี่ โดยสวัสดิภาพ
  หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร / เที่ยวบินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก

 

แพ็คเกจ กระบี่ ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ท เกาะห้อง 3 วัน 2 คืน

โรงแรม ที่พัก

ราคาท่านละ

(พักห้อง 2-3 ท่าน)

พักเดี่ยว

(ชำระเพิ่ม)

หมายเหตุ

เดย์อินท์ อ่าวนาง
Superior Room
4,990 บาท /ท่าน 1,200 บาท /ท่าน ห้องอาหารติดหาดอ่าวนาง
ปาหนัน กระบี่
Deluxe Cliff View
5,290 บาท /ท่าน 1,300 บาท /ท่าน อ่าวนาง ย่านศูนย์การค้า
บียอน รีสอร์ท กระบี่
Deluxe Sea View
6,290 บาท /ท่าน 2,300 บาท /ท่าน ห้องอาหาร สระว่ายน้ำ ติดหาดคลองม่วง
แพ็คเกจ สำหรับเดินทางขึ้นต่ำ  8 ท่าน ขึ้นไป 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1.รถนำเที่ยว รถท้องถิ่น ตามรายการท่องเที่ยว (แบบจอยทัวร์)
2.โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า(พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเตียงเสริม หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวค่าเข้าชมอุทยานฯ คนไทย ตามที่ระบุในราย
5.มัคคุเทศก์ เดินทางพร้อมคณะ
6.ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1.แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3.แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ