บัตรล่องเรือ รอยัลปริ้นเซสครูซ (Royal Princess Cruise)

  • QQRYP-PK007
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร
  • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    บัตรล่องเรือ รอยัลปริ้นเซสครูซ ชมความงดงามของสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยา อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 699

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

กำหนดการล่องเรือ Royal Princess Cruise รอบ Sunset

เวลาล่องเรือ  1.45 ชั่วโมง รอบ 17.00 – 18.45 น.

ท่าเทียบเรือเอเชียทีค

15.00 น.

เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เคาน์เตอร์ เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ โกดัง 7  (กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)

** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงที่ใช้บริการ**

16.50 น.

เชิญท่านลงเรือ พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome Drink)

17.00 น.

เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ เริ่มออกเดินทางจากท่าเรือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ชมความงดงามของสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีที่ขับด้วยนักร้องมืออาชีพ

 

ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติเลิศรสที่คัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี ตลอดการเดินทางรับชมบรรยากาศของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยายามเย็น ที่มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของไทย ชมความงดงามของ วัดอรุณราชวราราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม๘ และสถานที่สวยงามต่างๆ อีกมากมาย

18.45  น.

เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ นำท่านล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความเพลิดเพลินตลอดการล่องเรือ

 

อัตราค่าบริการ

เวลาล่องเรือ 1.45 ชั่วโมง รอบ 17.00 – 18.45 น.

การเดินทาง 1 – 31 พฤษภาคม 2565

รอบ sunset ให้บริการเฉพาะวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ใหญ่

699 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

499 บาท/ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี

ฟรี

พิเศษ เบียร์สด ไม่อั้น ตลอดเดือน พฤษภาคม 2565

ราคาโปรโมชั่นไม่สามมารถใช้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง วันสิ้นปี  ฯลฯ

กรุณาเช็ควัน และที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง

 

กำหนดการล่องเรือ Royal Princess Cruise รอบ Dinner

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.30 – 21.30 น.

ท่าเทียบเรือเอเชียทีค

17.30 น.

เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เคาน์เตอร์ เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ โกดัง 7  (กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)

** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงที่ใช้บริการ**

18.30 น.

เชิญท่านลงเรือ พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome Drink)

19.30 น.

เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ เริ่มออกเดินทางจากท่าเรือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ชมความงดงามของสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีที่ขับด้วยนักร้องมืออาชีพ

20.00 น.

ท่านจะได้เริ่มอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติเลิศรสที่คัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี ประสานกับฝีมือของเชฟมืออาชีพพร้อมให้ทุกท่านได้รับประทานอย่างเต็มอิ่ม ตลอดการเดินทางรับชมบรรยากาศของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของไทย ชมความงดงามของ วัดอรุณราชวราราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม๘ และสถานที่สวยงามต่างๆ อีกมากมาย

21.30  น.

เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ นำท่านล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความเพลิดเพลินตลอดการล่องเรือ

 

อัตราค่าบริการ

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง รอบ 19.30 - 21.30 น.

การเดินทาง 1 – 31 พฤษภาคม 2565

 

จันทร์ – พฤหัสบดี

ศุกร์ – อาทิตย์

ผู้ใหญ่

799 บาท/ท่าน

899 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

500 บาท/ท่าน

600 บาท/ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี

ฟรี

ฟรี

พิเศษ เบียร์สด ไม่อั้น ตลอดเดือน พฤษภาคม 2565

ราคาโปรโมชั่นไม่สามมารถใช้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง วันสิ้นปี  ฯลฯ

กรุณาเช็ควัน และที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
3. วันล่องเรือทางบริษัทฯ จะปรับวันเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์โควิด-19
4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ

อัตรานี้รวม 
1. บัตรล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา รอยัลปริ๊นเซส ครูซ
2. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
3. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)
4. รอบ sunset ให้บริการเฉพาะวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตรานี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ