บินดี เที่ยวหรู..สู่ตราด - เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

  • QQTRD-PK013
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ตราด
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    บินดี เที่ยวหรู สู่ตราด กินปลาย่ำสวาท รสชาติ...เร้าใจ.. ลิมูซีน รับ-ส่ง สนามบิน ถึง รีสอร์ท เกาะข้าง ที่พัก เกาะช้างพาราไดส์ ห้องดีลักซ์ ระดับ 4 ดาว ติดทะเล สวนน้ำเปิดใหม่ water park อาหาร5 มื้อเมนูปลาย่ำสวาท เย็น วันแรก ร้านลับๆ ที่เกาะช้าง

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 7,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 20 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ตราด – เกาะช้างพาราไดซ์
09.00 น. ลูกค้าสามารถ เช็คอิน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู3 Row F ภายในประเทศ โหลดน้ำหนัก กระเป๋า 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม  สามารถรับประทานอาหารได้ที่ เล้าจ์บางกอกแอร์เวย์
11.40 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน  PG305 (ใช้เวลาในการบิน 1 ชม.)
12.40 น. เจ้าหน้าที่ ลิมูซีน รอรับท่านเพื่อเดินทางไปยังที่พัก (เป็นจอยทริป)
13.00 น. พร้อมเดินทางโดย รถลิมูซีน (อาจจะเป็นรถยนต์ หรือ รถตู้ แล้วแต่จำนวนคน)
รถจะพาข้ามเรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้างค่ะ คุณลูกค้า สามารถลงไปเดินบนเรือได้  เพราะรถยนต์จะดับเครื่อง เมื่อใกล้ถึงเกาะให้รีบเดินมาขึ้นรถ
15.00 น. ลูกค้าถึงที่พัก โรงแรม เกาะช้างพาราไดส์ ฝั่งทะเล ห้อง ดีลักซ์รูม  มีสวนน้ำ อยู่ฝั่งตรงข้ามของรีสอร์ท 
คุณลูกค้าสามารถไปเล่นได้ตามอัธยาศัย โดยใส่ชุดว่ายน้ำ ที่ห้ามมีกระดุมหลังค่ะ หรือ โลหะ
17.30 น. รถสองแถวท้องถิ่น ไปส่งที่  ร้านอาหาร ครัวข้าวขวัญ ร้านอาหารที่ใช้เมนูวัตถุดิบขึ้นชื่อ ปลาย่ำสวาทของเรา ตัวอย่างอาหาร ตามด้านล่างนี้ค่ะ หรือ ร้านเชฟบิว ภูเตโช ร้านเชฟเทเบิ้ล
พักที่ โรงแรม เกาะช้างพาราไดส์
วันที่สอง  ดำน้ำชมปะการัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. รถมารับไปส่งที่ ท่าเรือบางเบ้า  
เพื่อนั่งเรือไปดำน้ำดูปะการัง ที่ หมู่เกาะรัง หรือ เกาะเหลายา แล้วแต่คลื่นลม 
เที่ยง อาหารกลางวัน มินิบุฟเฟ่ต์บนเรือ
17.00 น. กลับเข้าที่พัก
18.30 น. รถมารับไปรับประทานอาหารเย็นที่ไอยราซีฟูดส์ และพร้อม ล่องเรือดูหิ่งห้อย ที่ร้านอาหารยามค่ำคืน
พักที่ โรงแรม เกาะช้างพาราไดส์
วันที่สาม เกาะช้าง – สนามบิน จ.ตราด – กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. เช็คเอ้าท์จากที่พัก
10.00 น. รถลิมูซีนมารับไปขึ้นเรือข้ามฝาก
12.00 น. เช็คอิน ที่ สนามบินตราด
13.10 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ    โดยเที่ยวบิน PG306
14.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยปลอดภัย พบกันใหม่ทริปหน้าค่ะ
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

อัตราค่าบริการ  (รวมตั๋วเครื่องบิน)
ราคานี้สำหรับลูกค้าตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป

วันที่เดินทาง เดินทาง ราคา/ท่าน
(เดินทางวันธรรมดา) 7,990 บาท/ท่าน
(เดินทาง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) 9,490 บาท/ท่าน
ราคานี้ไม่สามารถใช้ในวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ได้ทุกกรณี
**กรุณาตรวจสอบที่พักว่างก่อนชำระเงิน**
แพ็คเก็จมีจำนวนจำกัด !! ก่อนจองรบกวนเช็คที่นั่ง ให้เรียบร้อย
พร้อมชำระเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น..
รายละเอียดและเงื่อนไข
อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินไป -กลับ สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ ในกรณี เที่ยวบิน มีปัญหา ทางบางกอกจะจัดการส่งคุณลูกค้าถึง กทม ด้วยตัว สายการบินเอง
2.รวม อาหาร 5 มื้อ ตามรายการ
3.รวมค่า รถลิมูซีน รับ-ส่ง จากสนามบิน ตราด ถึง โรงแรมบนเกาะช้าง
4.รวมอาหารเมนูพิเศษ  “ปลาย่ำสวาท” ณ ร้านอาหาร ครัวข้าวขวัญ หรือ ร้านเชฟบิว เชฟเทเบิ้ล
5.รวมรถสองแถวรับส่ง ไปทานอาหาร และดำน้ำ จอยทริป 
6.รวมค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ข้ามฝาก ไป-กลับ
7.ประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาท บาดเจ็บ 500,000บาท
8.รวมสวนน้ำเปิดใหม่ พาราไดส์ฮิลส์
9.รวมค่าเข้าอุทยานเกาะช้าง

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ไม่รวมค่าน้ำหนัก เกินจากที่กำหนด
2.ไม่รวมค่าเปลี่ยนตั๋ว หรือ เลื่อนตั๋ว
3.ไม่รวมค่ามินิบาร์และค่าใช้จ่ายเพิ่มจากรายการอาหารที่สั่งไว้ให้ในเมนู
4.ไม่รวมค่าทิปทีมงานเกาะช้าง คนล่ะ 200 บาท
5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3%