แพ็กเกจมัลดีฟส์ The Standard Huruvalhi Maldives

  • MLE-PK006
  • แพ็กเกจ : มัลดีฟส์
  • เส้นทาง : มาเล
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
  • 01055******07

  • ไฮไลท์ :


  • ราคาเริ่มต้น :
  • 41,300

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

THE STANDARD MALDIVES

รีสอร์ท 5 ดาว เดินทางด้วย Seaplane 40 นาทีจากสนามบินมาเล่

รีสอร์ทสวย สีสันสดใสเอาใจสายแฟชั่น

 สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีจุดดำน้ำตื้นชมแนวปะการัง

บริการอาหารอร่อยหลากหลายสไตล์

BOOK: 1 MAY – 15 AUGUST 2022

STAY: 1 MAY – 21 DECEMBER 2022

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)                                                                                                                                                                                                     (-/-/เย็น)                                

 

ผู้เดินทางทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ท่านเลือกเดินทาง (ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)

ออกเดินทางสู่ประเทศมัลดีฟส์ ตามสายการบินที่ท่านเลือกเดินทาง

 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว พบเจ้าหน้าที่รีสอร์ทต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทโดย เครื่องบินน้ำ (Seaplane)  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

 

เดินทางถึงที่พัก เช็คอินเข้าห้องพัก จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30-22.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในแพ็คเกจ)

 

พักที่รีสอร์ท The Standard Maldives «««««

วันที่สอง

 มาเล่ (มัลดีฟส์)                                                                                                                                                                                                                                                   (เช้า/-/เย็น)

06.30-10.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท

 

ให้ท่านสนุกสนานกับการดำน้ำตื้นรอบๆรีสอร์ท (ไม่รวมค่าบริการอุปกรณ์)

     กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท

 

จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกใช้บริการจากทางรีสอร์ท

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท

 

The Standard Maldives 

วันที่สาม

มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง)                                                                                                                                                                                                     (เช้า/-/-)

06.30-10.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท

 

เช็คเอาท์ เก็บสัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่

 

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย ตามสายการบินที่ท่านเลือก

อัตราค่าบริการหน่วยเป็นบาท / ราคาเป็นราคาต่อท่าน / ราคานี้ใช้สำหรับการพักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)

1 MAY – 30 SEPTEMBER 2022

ประเภทห้องพัก

แพ็คเกจ 2 คืน

ราคาท่านละ

แพ็คเกจ 3 คืน

ราคาท่านละ

แพ็คเกจ 4 คืน

ราคาท่านละ

FB

AI

FB

AI

FB

AI

Lagoon Overwater with Pool

41,300

44,800

51,600

56,900

62,000

68,900

Ocean Overwater with Pool

43,200

46,800

54,500

59,500

65,800

72,100

Lagoon Beach with Pool

45,400

49,000

57,800

63,100

70,200

77,300

Ocean Beach with Pool

47,300

50,900

60,700

66,000

74,100

81,100

สำหรับการเข้าพัก 3 ท่าน

ท่านที่ 3 ราคาท่านละ

31,900

35,100

37,700

42,500

43,600

49,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(2-11.99 ปี) ราคาท่านละ

10,500

10,500

11,000

11,000

11,500

11,500

1 OCTOBER – 21 DECEMBER 2022

ประเภทห้องพัก

แพ็คเกจ 2 คืน

ราคาท่านละ

แพ็คเกจ 2 คืน

ราคาท่านละ

แพ็คเกจ 4 คืน

ราคาท่านละ

FB

AI

FB

AI

FB

AI

Lagoon Overwater with Pool

45,500

48,900

57,800

62,500

69,900

76,200

Ocean Overwater with Pool

47,600

50,900

60,700

65,500

73,800

80,100

Lagoon Beach with Pool

50,200

53,800

65,100

70,400

79,900

86,900

Ocean Beach with Pool

52,400

56,000

68,400

73,600

84,300

91,300

สำหรับการเข้าพัก 3 ท่าน

ท่านที่ 3 ราคาท่านละ

32,700

35,900

38,900

43,500

45,000

51,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(2-11.99 ปี) ราคาท่านละ

10,500

10,500

11,000

11,000

11,500

11,500

ราคาแพ็คเกจรวม
- ค่าที่พักตามจำนวนคืนและตามประเภทห้องที่ท่านเลือก 
- ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
- บริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสัมภาระ ในการเช็คอินเที่ยวบินในประเทศหรือเครื่องบินน้ำที่สนามบินมาเล่
- บริการเครื่องดื่มต้อนรับและเช็คอิน ณ รีสอร์ท
- ค่ามื้ออาหารตามที่ท่านเลือก
- Full Board (อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารเย็น รวมเครื่องดื่มในมื้ออาหานและบริการในห้องอาหารเท่านั้น)
  - ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครื่องดื่ม ชา กาแฟและน้ำผลไม้ ณ ห้องอาหารหลัก Kula
  - เวลาอาหารเช้า 06.30 - 10.00 น.
  - เวลาอาหารกลางวัน 12.30 – 14.30 น.
  - เวลาอาหารมื้อเย็น 18.30 - 21.30 น.
- All Inclusive
   (อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารเย็น รวมเครื่องดื่มมีและไม่มีแอลกอฮอล์)
   - ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครื่องดื่ม ชา กาแฟและน้ำผลไม้ ณ ห้องอาหารหลัก Kula
   - เครดิตในมื้ออาหารค่ำท่านละ $50 เมื่อเลือกทานอาหารที่ห้องอาหาร Guduguda หรือ BBQ Shak)
   - เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ตามรายการเสริฟ์ตลอดทั้งวัน
   - มินิบาร์ บริการ ไวน์ เบียร์ โค๊ก สไปร์ท เติมวันละ 1 ครั้งทุกวัน (บางรายการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
   - บริการอุปกรณ์กีฬาเทนนิส
- บริการ Wi-Fi พื้นที่สาธารณะและในห้องพัก
- บริการน้ำดื่ม 2 ขวดในวิลล่า เติมทุกวัน
- Kid’s Club facilities and activities program
- บริการจักรยานใช้ภายในรีสอร์ท
- บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นภายในวิลล่า
- บริการอุปกรณ์กีฬา เรือพายคายัค (ยกเว้นแบบ Glass Kayak)
- Service Charge, Maldives GST Tax  & Green Tax 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ 
- ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
- ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง การชำระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)
การจองแพ็คเกจและการชำระเงิน
- กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท 
- หากทำการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

การยกเลิก
- ยกเลิกมากกว่า  45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
- ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
- ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
- ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
- หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว