• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็กเกจ ถ้ำนาคา บึงกาฬ หินสามวาฬ 2 วัน 1คืน

  • WTBKN-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : บึงกาฬ
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็กเกจ ถ้ำนาคา บึงกาฬ หินสามวาฬ 2 วัน 1คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,290

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
  Day 1 จุดรับลูกค้า(สนามบินนครพนม / สถานีขนส่งนครพนม)- ถ้ำนาคา –ถ้ำกินรี – บึงกาฬ
  เช้า จุดรับลูกค้า (จ.นครพนม)  สนามบินนครพนม  หรือ สถานีขนส่งนครพนม
    นำท่านเดินทางสู่ถ้ำนาคา ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำ ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเลื้อยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดินขึ้น-ลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) (ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางจริงและเช็ควันเดินทางอีกครั้ง เนื่องจากอุทยานจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันไม่เกินวันละ 350 คน ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทางกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็มจำนวนแล้ว)
  กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
   

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังน้ำตกกินรี นำท่านชมหินโลมา ซึ่งบริเวณจุดนี้จะมีชั้นหินที่สลับซับซ้อนเป็นรูปทรงคล้ายกับหัวของโลมาหลายๆ ตัว หันหน้ามาสุมกันอยู่ตรงกลางอย่างสวยงาม เป็นมุมถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเช็คอินที่ตรงนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬ

  เย็น อิสระอาหารเย็นวันตามอัธยาศัย
  ที่พัก นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมเดอะวัน หรือ เทียบเท่า
  Day 2 หินสามวาฬ-วัดป่าภูทอก-จุดส่งลูกค้า(สนามบิน จ.นครพนม)
  04.30 น. นำท่านเดินทางสู่หินสามวาฬ ภูสิงห์ เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ จุดชมวิวหินสามวาฬ ซึ่งมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกเป็น 3 ก้อน เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดหินแต่ละก้อน (หากอากาศดีท่านอาจจะได้สัมผัสทะเลหมอกอันงดงามอีกด้วย) ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประตูภูสิงห์ ซึ่งเป็นอีกสถานที่ถ่ายรูปอันสวยงามบนบริเวณหินนี้ หลังจากนั้นนำท่านชมหินหัวช้างหินรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายหัวช้าง จากนั้นแวะชมลานธรรมภูสิงห์ ถ่ายรูปอันสวยงาม โดยจะต้องมีการเปลี่ยนรถเป็นรถกระบะของชาวบ้านเพื่อขึ้นไปด้านบน
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก
    นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการ เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอก ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม ตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อยๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วย ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น
  กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ ณ จุดส่งลูกค้า (จ.นครพนม)  สนามบินนครพนม หรือ สถานีขนส่งนครพนม
   

  หมายเหตุสำคัญ ผู้เดินทางเข้าจังหวัดบึงกาฬ 

  ผู้เดินทางต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)
  ได้รับวัคซีน
  Sinovac ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

  หรือ ได้รับวัคซีน  Sinopharm 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

  หรือ ได้รับวัคซีน Astrazeneca 1 เข็ม  ไม่น้อยกว่า 14 วัน

  หรือ ได้รับวัคซีน J&J ไม่น้อยกว่า 14 วัน

  หรือ ได้รับวัคซีน Sinovac + Astrazeneca ไม่น้อยกว่า 14 วัน

  ต้องลงทะเบียนใน (QR CODE) QR Code : Buengkan  สแกน QR CODE  ไทยชนะ

  **อาจมีการตรวจหาเชื้อที่ปลายทาง  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ***
  ในกรณีที่เดินทางโดยสายการบินสามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติ่มได้จากเจ้าหน้าที่

   

  อัตราค่าบริการ

   

  ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)

   

  จำนวนผู้เดินทาง

  ผู้ใหญ่พักคู่

  ท่านละ

  พักเดี่ยวเพิ่ม

  ท่านละ

  เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  (ไม่เสริมเตียง)

  2-3 ท่าน

  4,590.-

  500

  4,590.-

  4-5 ท่าน

  3,090.-

  500

  3,090.-

  6-7 ท่าน

  2,590.-

  500

  2,590.-

  8-9 ท่าน

  2,290.-

  500

  2,290.-

   

   

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  หมายเหตุ : 

  - จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)

  - ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง

  - จุดรับส่งลูกค้าสนามบิน/สถานีขนส่ง

  - เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-19.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  - ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

   

  ราคานี้รวม

  1.รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน

  2.อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)

  3.ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ

  4.โรงแรมที่พัก 1 คืน ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

  5.แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,

  ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

   

  ราคานี้ไม่รวม

  1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

  2.ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)

  3.ค่าไกด์นำเที่ยว

  4.ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

  5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   

  การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

  1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
  3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

   

  การยกเลิกการเดินทาง

  1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

   

  ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

  มาตรการการบริการบนรถบริการ

  1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
  2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
  3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
  4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
  5. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ