เฮือนอีสานบ้านเฮา อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ นครพนม-มุกดาหาร 5 วัน 2 คืน

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Nakhon Phanom (นครพนม) Udon Thani (อุดรธานี) Bueng Kan (บึงกาฬ) Mukdahan (มุกดาหาร) Nong Khai (หนองคาย)
  • ประเภทรถ : VAN
  • โดย : QUALITY EXPRESS CO.,LTD. (Ratchada)
  • Code : QQUTH-VN002
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
--คำชะโนด --ถ้ำนาคี --ศาลปู่อือลือ --วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ --พญาศรีสัตตนาคราช
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
01 มิ.ย. 2565 - 05 มิ.ย. 2565
9,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

15 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565
9,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

22 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565
9,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-อุดรธานี

16.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จุดจอดรถ โครงการ The Wiz 2 รัชดา19 (ติดกับสถานีMRT รัชดาทางออก) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
วันที่ 2

อุดรธานี-คำชะโนด-หนองคาย-วัดพระธาตุบังพวน-วัดโพธิ์ชัย-วัดอาฮงศิลาวาส-บึงกาฬ


เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

คณะเดินทางถึง วัดป่าคำชะโนด ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ เกาะตั้งโดดเดี่ยวมีน้ำล้อมรอบภายในเกาะชะโนด มี ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธนาคาและแม่ย่าศรีปทุมมานาคี ให้กราบไหว้ขอพรและมีบ่อน้ำศักด์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาล หรือ “วังนาคินทร์”

จากนั้นสักการะ พระธาตุบังพวน เสริมวาสนา และชม “สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” สระน้ำเก่าแก่สุด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อ “วัดผีผิว” ถือว่าเป็นวัดสำคัญของคนไทยอีสานอีกหนึ่งวัดและยังเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจงหวัดหนองคาย เนื่องจากวัดนี้เคยใช้เป็นที่เผาผี หรือเผาศพ และว่ากันว่ามีผีดุ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ชัย ปัจจุบัน เป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ที่หล่อด้วยทองสุก ซึ่งมีพระพุทธลักษณะอันงดงามอย่างมาก

สักการะพระพุทธควานันท์ศาสดา วัดอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) สักการะพระพุทธควานันท์ศาสดา เป็นจุดที่แม่น้ำโขงลึกที่สุด ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นจุดสะดือแม่น้ำโขง

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดบึงกาฬ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก The One Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

บึงกาฬ-บึงโขงหลง-ศาลปู่อือลือ-เกาะดอนโพธิ์-วัดชัยมงคล-ถ้ำนาคี-นครพนม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)

ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขงหลง

ศาลปู่อือลือ เกาะดอนโพธิ์ บึงโขงหลง ล่องเรือบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 40นาที // รวมเวลาไป-กลับ ประมาณ 2 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางเข้าชม วัดชัยมงคล บึงโขงหลง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
บ่าย ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา จะคล้ายกับถ้ำนาคา ระยะทาง 1.5 กม. และเป็นเส้นทางเดินป่าอีก 300 เมตรจะถ้ำนาคี ใช้เวลาเดินไป-กลับประมาณ 1-2 ชม. โดยมีจุดนั่งพักเป็นระยะ และบางช่วงมีปีนบันไดสูงชัน ***ในกรณีฝนตกจะทางอุทยานฯจะปิดการขึ้นเขาทุกกรณี***
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก JB Place Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

พญาศรีสัตตนาคราช-พระธาตุพนม-พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช-วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์-ตลาดอินโดจีน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7)

นำท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช พญานาคขดหาง 7 เศียร มีลาตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขง

จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุพนม พระธาตุประจำคนเกิด "ปีวอก" และ "วันอาทิตย์" ภายในพระธาตุได้บรรจุอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

ชม พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช เป็นองค์พญานาคที่ประดับหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชื่อองค์พญานาคซึ่งหมาย พญานาคผู้นำความเป็นสิริมงคลและความรุ่งโรจน์มาสู่จังหวัดมุกดาหาร ผู้ใดที่มากราบไห้วสักการะและได้ลอดท้องพญานาคจะมีความสุขสมหวัง ดังคำอธิษฐาน

นำท่านเข้าชม วัดภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดสวยงามอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายในวัด มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของมุกดาหาร นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ให้ท่านได้สักการะขอพร

ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดอินโดจีน
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
วันที่ 5

มุกดาหาร-กรุงเทพ


เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
2. กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ 
ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง                                                                                          
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้งทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง                        
3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว                                                                                                                      
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)                           
5. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

1. รถปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ไม่รวมประกันสุขภาพ

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
6. น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง